От група „Работници“ на ЕИСК

Трябва да се вземат мерки, така че работниците и семействата, които вече изпитват финансови трудности, да не изпаднат в пълна бедност, тъй като инфлацията изяжда стойността на заплатите им месец след месец.

Инфлацията е сложен процес, породен от множество причини. Последиците от него, обаче, са ясни и директни: работниците и семействата в цяла Европа виждат как заплатите им реално намаляват, а спестяванията им се топят. Както обикновено, най-уязвимите са и най-тежко засегнатите, тъй като възможностите им за действия (ако има такива) вече са ограничени. Освен това повишението на цените, на което сме свидетели, е особено силно изразено при основните за повечето работници стоки, а именно храни, електричество, отопление и гориво. 

Данните на ЕЦБ показват, че през 2008 г. в някои държави е имало автоматична индексация на заплатите в зависимост от нарастващите разходи за живот (Белгия, Испания, Франция, Кипър, Люксембург, Малта и Словения) или неавтоматична индексация, но обвързана с някакви разпоредби (Гърция, Италия и Финландия). След мерките за бюджетни ограничения в резултат от кризата през 2008 г. само Белгия и Люксембург са запазили и до днес автоматична индексация на заплатите. Понастоящем в Италия, Кипър и Малта има неавтоматична индексация (ЕЦБ). Тези мерки обикновено се основават на общите разходи за живот, и макар да помагат, едва ли могат да смекчат удара, предизвикан от покачването на цените на основните стоки, изброени по-горе. По-голямата част от ЕС обаче не разполага с нито една от тези системи. Поради това е още по-важно да се предостави допълнителна помощ на най-уязвимите и да се преодолеят във възможно най-голяма степен първопричините за покачващите се цени. В краткосрочен план някои от причините за инфлацията не могат да бъдат контролирани, а именно руската инвазия в Украйна. В условията на нарастваща несигурност трябва да бъдат преодолени и структурните ограничения на световните вериги на доставки след COVID-19. Необходими са дългосрочни решения. Междувременно трябва да се предприемат мерки, така че работниците и семействата, които вече изпитват финансови затруднения, да не изпаднат в пълна бедност, тъй като стойността на заплатите им намалява всеки месец. (prp)