Ангажираност на младите хора

Европейският икономически и социален комитет вярва, че бъдещето на Европа е в идеите и въображението на младите хора и е решен да направи така, че те да могат да участват в политическите приоритети и работата.
Ето защо Комитетът организира различни прояви, насочени специално към младите граждани на Европейския съюз. От една страна, това предлага на младите хора възможност да разширят знанията си, но, от друга, позволява на ЕИСК да се възползва от техните идеи и вдъхновение.

В този смисъл ЕИСК не само приветства определянето на 2022 г. за Европейска година на младежта, но призова за ясни планове за ангажиментите на институциите да допринесат за стратегията на ЕС за младежта, като се акцентира върху постигането на конкретни резултати за всички млади европейци.  

Приканваме Ви да разгледате някои от нашите най-важни проекти за младежта в пространството, посветено на младежката ангажираност.



Твоята Европа, твоето мнение! (YEYS)

От 2010 г. насам годишната проява „Твоята Европа, твоето мнение!“(YEYS) е отлична възможност за събиране на младите хора, които със своите идеи, мнения и визия могат да обогатят процесите на вземане на решения в ЕС.

Всяка година се избират теми, които са от голямо значение за живота на младите хора, но и за бъдещето на Европа като цяло. Тази година YEYS се проведе под надслов „Истината за лъжите“.Младите хора се противопоставят на дезинформацията.

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

99 ученици и 44 учители от различни държави се събраха, за да споделят идеи, да участват в семинари и да обсъдят начините за по-ефективна борба с дезинформацията и за по-добро образоване на самите себе си, на връстниците си и на други.

Научете повече ТУК!


Работа на ЕИСК на законодателно равнище

Освен младежките прояви ЕИСК насърчава и ангажираността на младите хора по време на цялата си законодателна дейност. (Допълнителна информация за становищата на ЕИСК). ЕИСК изготви становище относно Европейската година на младежта, в което подчертава значението на работата с младите хора и младежките организации и тясно свързва Европейската година на младежта с Европейската стратегия за младежта, по-специално с междусекторното измерение на политиката за младежта.

Освен това, неотдавна ЕИСК приключи изготвянето на становище по собствена инициатива относно Как да се гарантира достоен труд за младите хора и включването на NEET  („неработещи, неучещи и необучаващи се“) чрез подходящо разработване на националните планове за възстановяване. Настоящото становище насърчава използването на средствата за възстановяване за инвестиции, които да се създават качествени работни места за младите хора, с акцент върху постоянните договори и достойните условия на труд.

Понастоящем ЕИСК работи по становище по собствена инициатива относно Оценка на въздействието на ЕС от гледна точка на младежта, което има за цел разработването на инструмент за оценка на въздействието върху младежта, който ЕС може да използва, за да гарантира, че всички европейски законодателни предложения оказват положително въздействие върху младите хора.


Кръгли маси на младежта относно климата и устойчивостта

Във връзка с приемането на становището на ЕИСК относно „Към структурирано участие на младежта в процеса на вземане на решения в ЕС относно климата и устойчивостта“, през юли 2021 г. беше поставено началото на провеждането на кръгли маси на младежта относно климата и устойчивостта.

Организирани от ЕИСК в сътрудничество с Европейския младежки форум, Generation Climate Europe и Европейската комисия, кръглите маси за младежта се провеждат поне два пъти годишно в Брюксел. Какво ги прави специални? Те предоставят възможност на младите хора да участват в редовни, структурирани и съдържателни диалози с лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС.

Всяка младежка кръгла маса има конкретна тема, която се обсъжда в група от около 10 представители на младежта и комисаря, отговарящ за избраната тема. След всяка проява участниците изготвят документ с конкретни политически искания, които трябва да бъдат представени на съответния комисар, който предоставя ясен писмен отговор на предложенията през следващия месец.

Досега бяха проведени следните две кръгли маси на младежта:

Първа кръгла масиа на младежта по въпросите на климата и устойчивостта

 

Събитието по откриването се състоя на 13 юли 2021 г. с участието на изпълнителния заместник‑председател на Европейската комисия Франс Тимерманс.

 

Втора кръгла маса на младежта по въпросите на климата и устойчивостта

Към края на годината, на 26 ноември 2021 г., се проведе втората кръгла маса за младежта по въпросите на климата и устойчивостта с участието на комисаря на ЕС по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс.