Денят на Европа, 2022 г.

На 7 май, събота, ЕИСК ще отбележи Деня на Европа, 2022 г. с изцяло виртуална проява, за да си припомним датата на историческата Декларация на Шуман, за която се счита, че поставя началото на днешния Европейски съюз.

Това е възможност да помислим за това какво е изградено благодарение на мира, сътрудничеството и солидарността и какво се надяваме да постигнем в бъдеще. На този ден ЕС приканва гражданите от цяла Европа да научат повече за институциите на ЕС, за тяхната работа и за това какво може да направи ЕС за тях.

В този ден всички институции на ЕС ще насочат фокуса си към младите хора в контекста на Европейската година на младежта, която е основната тема тази година.

Успоредно с това на междуинституционално равнище ясно се отправя силно послание за помощ и подкрепа за Украйна.

Тази уебстраница е посветена на проявата и включва различни раздели. Всички предвидени дейности можете да откриете в менюто вляво!