Tillfälliga arbetsgruppen om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen - Related Events