Pamattiesību un tiesiskuma jautājumu grupa - Related Events