Handels- och teknikrådet mellan EU och USA måste utnyttja sin inneboende kraft för att visa vägen inom handel, teknik och innovation

Vid sin plenarsession i juli argumenterade EESK för att det nya handels- och teknikrådet kan bli ett innovativt verktyg för både EU och USA i samarbetet för att skapa en säkrare och mer välmående värld, på grundval av principerna om hållbar utveckling och demokratiska värden. Rådet är utformat för att vara en deltagandeprocess och måste därför visa sin öppenhet och sitt starka engagemang med det civila samhället och berörda parter.

I sitt yttrande på eget initiativ ”Det nya handels- och teknikrådet mellan EU och USA i verket: prioriteringar för företag, arbetstagare och konsumenter samt nödvändiga skyddsåtgärder” lyfter EESK fram rådets prioriteringar.

EESK:s ordförande, Christa Schweng, noterade att handels- och teknikrådet är en ny samarbetsform. ”Dess främsta mål måste vara att undersöka hur handel och teknik kan fungera bättre för våra samhällen. Det organiserade civila samhället på båda sidor om Atlanten måste spela en viktig roll inom detta råd.”

Timo Vuori, EESK-ledamot och föredragande för yttrandet, noterade: ”Handels- och teknikrådet mellan EU och USA måste både på kort och lång sikt tillhandahålla lösningar för att förbättra den bilaterala och internationella handelsmiljön. Annars kan rådet komma att tappa sin inneboende kraft.”

EU och USA har fortfarande de mest integrerade bilaterala ekonomiska förbindelserna i världen, motsvarande hälften av världens BNP och en tredjedel av de globala handelsflödena.

Ekonomen och författaren Fredrik Erixon, som bjudits in för att hålla ett anförande under plenarsessionen, förklarade att initiativet innebär en ny möjlighet för båda partner att vinna inflytande i världsekonomin, genom att gå samman och sträva efter partnerskap med likasinnade länder som delar samma grundläggande ekonomiska och politiska värderingar.