Ett av fyra hushåll i Europeiska unionen har inte råd med tillräcklig uppvärmning, kylning eller belysning i sitt hem. Vad innebär det för EU:s medborgare, och särskilt för dem som är mindre bemedlade? I det här avsnittet av Grassroots View analyserar vi energikrisens inverkan på vår vardag, tillsammans med Elena Mastantuono (EESK), Sonja van Renssen (Energy Monitor), Sabrina Iannazzone (EAPN, europeiska nätverket mot fattigdom) och Thomas Dorget (Confrontations Europe).

Ett av fyra hushåll i Europeiska unionen har inte råd med tillräcklig uppvärmning, kylning eller belysning i sitt hem. Vad innebär det för EU:s medborgare, och särskilt för dem som är mindre bemedlade? I det här avsnittet av Grassroots View analyserar vi energikrisens inverkan på vår varda...Läs mer

Ett av fyra hushåll i Europeiska unionen har inte råd med tillräcklig uppvärmning, kylning eller belysning i sitt hem. Vad innebär det för EU:s medborgare, och särskilt för dem som är mindre bemedlade? I det här avsnittet av Grassroots View analyserar vi energikrisens inverkan på vår vardag, tillsammans med Elena Mastantuono (EESK), Sonja van Renssen (Energy Monitor), Sabrina Iannazzone (EAPN, europeiska nätverket mot fattigdom) och Thomas Dorget (Confrontations Europe). (tk)

Läs mindre