Förenade för europeiska värden

Bästa läsare!

Sedan 2022 har vi haft en kommunikationsstrategi, och nu går den in i genomförandefasen.

Det är mycket på gång: från en förstärkt utåtriktad kommunikation till att förstå och samverka med våra intressegrupper och partner enligt deras behov.

Nu när vi är mitt uppe i en mångfasetterad kris som är svåröverskådlig i socialt och ekonomiskt hänseende, måste vi tydligare och mer empatiskt kommunicera på djupet om vårt syfte och uppdrag. Och med emotionell intelligens när det behövs.

Vi måste ta på oss en ny roll under förberedelserna av valet till Europaparlamentet 2024 med målet att befästa de demokratiska värdena och att göra Europa starkare och mer resilient mot auktoritära hot.

Dessutom kommer vi i samband med EESK:s 65-årsjubileum att lyfta fram uppnådda resultat och förbättra aktuell och framtida EU-lagstiftning för arbetsmarknadens parter, det civila samhället och EU-medborgarna.

I väntan på att upptäcka vad sommaren ska bära i sitt sköte tillönskar jag dig en god semester och ber dig blicka framåt!

Aurel Laurenţiu Plosceanu
, EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation