Обединени в името на европейските ценности

Уважаеми читатели,

Съществуващата от 2022 г. насам комуникационна стратегия на ЕИСК понастоящем навлиза в етап на изпълнение.

В момента протичат множество процеси — от придобиването на възможности за изразяване на позициите ни до постигането на разбиране и отговаряне на заинтересованите страни и на нашите партньори по подходящ за тях начин.

Във времена на многостранна криза, когато равнищата на предсказуемост в социалната и икономическата сфера са ниски, комуникацията на нашето усещане за цел и мисия трябва да се осъществява по-ясно и с повече емпатия, а ако е необходимо — и с емоционална интелигентност.

За да консолидираме демократичните ценности и да направим Европа по-силна и по-устойчива на авторитарни заплахи, трябва да поемем нова роля при подготовката на изборите за Европейски парламент през 2024 г.

Освен това във връзка с 65-ата годишнина на ЕИСК ще затвърдим нашето наследство и ще подобрим настоящото и бъдещото законодателство на ЕС в полза на социалните партньори на Съюза, гражданското общество и гражданите.

Преди летните тенденции да станат ясни, насладете се на отпуската си и бъдете подготвени за бъдещето!

Аурел Лауренциу Плошчану,
заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията