Yhdessä eurooppalaisten arvojen puolesta

Hyvät lukijat

Komitea hyväksyi vuonna 2022 viestintästrategian, joka on nyt siirtymässä täytäntöönpanovaiheeseensa.

Edistymistä tapahtuu monella eri saralla, on kyse sitten äänemme saamisesta paremmin kuuluviin tai siitä, että kykenemme ymmärtämään sidosryhmiämme ja kumppaneitamme entistä paremmin toimiaksemme niiden tarpeiden pohjalta.

Näinä moninaisten kriisien ja sosiaalisen ja taloudellisen epävarmuuden aikoina meidän on viestittävä tavoitteidemme ja tehtävämme merkityksestä entistä selkeämmin ja empaattisemmin, tarvittaessa myös tunneälyä osoittaen.

Meidän on omaksuttava uusi rooli valmistauduttaessa vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleihin lujittaaksemme demokraattisia arvoja ja tehdäksemme Euroopasta vahvemman ja kestävämmän autoritaarisia uhkia vastaan.

ETSK:n 65-vuotisjuhlan yhteydessä aiomme lisäksi tuoda esiin saavuttamiamme tuloksia ja parantaa EU:n nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä EU:n työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan ja EU:n kansalaisten kannalta.

Mitä tahansa kesäänne kuuluukaan, nauttikaa lomasta ja pitäkää katse tulevaisuudessa!

Aurel Laurenţiu Plosceanu
Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja