Sedan den 24 februari 2022 har Ukraina kämpat mot Rysslands invasion. Utöver det militära och ekonomiska stödet från hela världen gör EU:s och Ukrainas civila samhällen en gemensam insats för att hjälpa de drabbade områdena. I detta avsnitt av Grassroots View ber vi några av deras företrädare att dela med sig av sina berättelser.

Elena Calistru, ledamot av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, förklarar hur och varför många rumänska medborgare hjälper ukrainare på flykt med mat och tak över huvudet. Hon tar också upp den roll som EESK spelar tack vare sina starka nätverk, som gör det möjligt att snabbt inrätta mekanismer för att hjälpa de mest utsatta.

Marta Barandiy, grundare av den icke-statliga organisationen Promote Ukraine, som är baserad i Bryssel och i Kiev, ger ett ukrainskt perspektiv på situationen. Hon berättar om hur hennes arbete förändrades när kriget bröt ut, om den avgörande roll som det civila samhället spelar och om hur det ukrainska folket aldrig kommer att ge upp kampen mot en inkräktare.

Bartosz Wieliński, biträdande chefredaktör för tidningen Gazeta Wyborcza, beskriver slutligen krigets konsekvenser för Polen och hur den polska befolkningen antar ett nytt synsätt när det gäller flyktingar. Han förklarar till exempel hur man inom ramen för skolsystemet tar emot och hjälper unga ukrainare. (tk)