Notranja svetovalna skupina EU za Vietnam

This page is also available in

Sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom je začel veljati 1. avgusta 2020. Sporazum vsebuje poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju (poglavje 13), katerega cilj je krepitev trajnostnega razvoja, zlasti s spodbujanjem prispevka trgovinskih in naložbenih vidikov delovnih in okoljskih vprašanj. V njem so navedene zaveze EU in Vietnama za spodbujanje pravic delavcev, varstva okolja in trajnostnega razvoja, ki so opredeljene v mednarodnih instrumentih, kot so konvencije Mednarodne organizacije dela in večstranski okoljski sporazumi, vključno s Pariškim sporazumom. Zajema tudi področja, kot so družbena odgovornost podjetij, biotska raznovrstnost, trajnostno gospodarjenje z gozdovi in trgovina z gozdnimi proizvodi ter trajnostno upravljanje živih morskih virov in proizvodov iz akvakulture.

Poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju poleg tega določa, da vsaka pogodbenica ustanovi notranjo svetovalno skupino, ki jo sestavljajo neodvisni predstavniki organizacij, s čimer je zagotovljeno uravnoteženo zastopanje neodvisnih gospodarskih, socialnih in okoljskih deležnikov, vključno z združenji delodajalcev, sindikati, poslovnimi skupinami in okoljskimi organizacijami.

Notranja svetovalna skupina EU v okviru sporazuma o prosti trgovini z Vietnamom vključuje člane iz Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in drugih evropskih organizacij civilne družbe.

Njen glavni namen je svetovati o izvajanju poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju s posredovanjem stališč ali priporočil pogodbenicama.