EESO razpisal nagrado za civilno družbo za leto 2021, namenjeno podnebnemu ukrepanju

This page is also available in

EESO bo nagradil do pet podnebnih projektov, ki predstavljajo neprecenljiv prispevek civilne družbe k doseganju podnebne nevtralnosti.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) sprejema prijave za nagrado EESO za civilno družbo za leto 2021. Letošnja tema nagrade so podnebni ukrepi in EESO bo nagrajence izbral med domiselnimi in inovativnimi pobudami, katerih cilj je spodbujanje pravičnega prehoda na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe.

Za nagrado se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni. Prejmejo jo lahko tudi posamezniki, ki prebivajo v EU. Upoštevani bodo samo projekti in pobude, ki se izvajajo v EU.

Rok za oddajo prijav je 30. junij 2021 do 10.00.

Projekti morajo biti že izvedeni ali pa se še izvajati. Načrtovane pobude, ki se do 30. junija 2021 še ne bodo začele izvajati, bodo izločene.

Skupna vrednost nagrade je 50 000 EUR, razdelilo pa si jo bo največ pet nagrajencev. Podelitev nagrad bo verjetno potekala med plenarnim zasedanjem EESO 8. in 9. decembra 2021 v Bruslju, odvisno od tedanjih zdravstvenih razmer.

 

VEČ O TEMI LETOŠNJE NAGRADE

EESO je bil prva institucija EU, ki je dala besedo Greti Thunberg na začetku svetovnega gibanja stavk za podnebje Petki za prihodnost. Od nekdaj je goreč zagovornik podnebnega ukrepanja od spodaj navzgor.

Tako je vedno poudarjal pomen lokalnih organizacij in posameznikov pri uresničevanju prehoda na podnebno nevtralnost. Ti bistveno prispevajo k spremembi norm in vedenjskih vzorcev, ustvarjanju okolju prijaznejših lokalnih gospodarstev in spodbujanju prehoda na družbe z neto ničelnimi emisijami na lokalni ali regionalni ravni.

EESO je v okviru svojega dela večkrat poudaril, da je uspeh evropskega zelenega dogovora, v okviru katerega se je EU zavezala, da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost, odvisen od ukrepanja in zavezanosti vseh akterjev. Pri evropskem podnebnem paktu, eni od ključnih pobud zelenega dogovora, se je nujno osredotočiti na spodbujanje ljudi, da postanejo del rešitve, ne pa problema, ter jim omogočiti, da spremenijo sisteme, ki so nas privedli na rob podnebne krize.

EESO pripisuje poseben pomen tudi vključevanju mladih v podnebno ukrepanje. Odmevni letni dogodek EESO za dijake iz vseh držav članic EU in držav kandidatk za vstop v EU Vaša Evropa, vaš glas! je marca letos potekal v obliki mednarodne konference o podnebnih spremembah (COP), na njem pa so sodelovali tudi številni pomembni podnebni aktivisti.

Z izbiro te zelo pomembne teme za svojo vodilno nagrado želi EESO počastiti in predstaviti dosedanja prizadevanja nedržavnih akterjev na področju podnebja. Njegov namen je tudi spodbujati tekoče projekte in navdihovati nove, s tem pa poudariti, kako lahko organizacije civilne družbe in posamezniki prispevajo k evropskemu zelenemu dogovoru.

Nagrado za civilno družbo za leto 2021 bodo prejeli izjemni projekti in pobude z enega ali več naslednjih področij:

 • spodbujanje polnega vključevanja in/ali sprejemanja civilne družbe pri prehodu na podnebno nevtralno družbo;
 • spodbujanje sodelovanja državljanov v razpravi o podnebju;
 • snovanje/izvajanje projektov, ki navdihujejo in spodbujajo prehod na okolju prijazen življenjski slog posameznikov v njihovem lokalnem okolju in na delovnem mestu, vključno s projekti delodajalcev ali delavskih organizacij;
 • spodbujanje okoljske ozaveščenosti potrošnikov ali sprememb vedenjskih vzorcev in družbenih norm v povezavi s podnebno krizo;
 • snovanje/izvajanje projektov zagovorništva za aktivne podnebne politike na lokalni/regionalni/nacionalni ali evropski ravni;
 • spodbujanje podnebne pravičnosti v širšem smislu ob upoštevanju človekovih pravic in družbene odgovornosti podjetij; spodbujanje okoljske ozaveščenosti širših, bolj raznolikih ali prikrajšanih/marginaliziranih ciljnih skupin; zagotavljanje, da pri prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo in družbo nobena družbena skupina ne bo zapostavljena;
 • spodbujanje izobraževanja o podnebju v šolah na vseh ravneh; snovanje/izvajanje projektov za ozaveščanje otrok in mladih o podnebnih spremembah in rešitvah zanje;
 • ozaveščanje o vplivih podnebnih sprememb in spodbujanje ukrepov za povečanje odpornosti na podnebne spremembe in prilagajanje nanje;
 • spodbujanje vključevanja civilne družbe v izvajanje podnebnih politik na lokalni/regionalni/nacionalni ali evropski ravni;
 • spodbujanje aktivnega državljanstva in odgovornosti s sodelovanjem v projektih, ki podpirajo pravičen prehod in ustvarjajo nove interakcije z državljani, ki vodijo k podnebno nevtralnemu gospodarstvu;
 • spodbujanje aktivnega sodelovanja mladih pri predlaganju in izvajanju podnebnih rešitev ter opolnomočenje mladih, da se bodo vključili v procese odločanja o podnebnih in okoljskih politikah na lokalni/regionalni/nacionalni ali evropski ravni.

Za nagrado se ne morejo potegovati literarne ali znanstvene publikacije ne glede na vrsto ali nosilec, avdiovizualni izdelki in umetniška dela v kakršni koli obliki.

Pogoji za sodelovanje in spletna prijavnica so na voljo na naši spletni strani: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

 

O NAGRADI ZA CIVILNO DRUŽBO

EESO bo leta 2021 podelil 12. nagrado za civilno družbo. Namen letne nagrade, ki je vsako leto posvečena drugi pomembni temi za EU, je nagraditi in spodbuditi pobude in dosežke organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so znatno prispevali k ohranitvi skupnih vrednot, na katerih temeljita evropska kohezija in povezovanje.

Leta 2020 je EESO nagrado za civilno družbo nadomestil z enkratno nagrado za solidarnost civilne družbe, ki je bila namenjena boju proti COVID-19. S to nagrado je EESO počastil 23 organizacij civilne družbe, posameznikov in zasebnih podjetij iz vse EU, ki so pokazali izjemno solidarnost in državljansko odgovornost v boju proti pandemiji in blaženju njenih grozljivih posledic. Leta 2019 je nagrada za civilno družbo usmerila pozornost na enakost spolov in opolnomočenje žensk.

Vljudno vas vabimo, da organizacije civilne družbe v svoji državi ali mreži spodbudite k prijavi za nagrado EESO za civilno družbo 2021 in s tem pripomorete k priznanju dragocenih projektov.