Az EGSZB útjára indítja az éghajlatváltozás elleni fellépést jutalmazó 2021. évi civil társadalmi díjat

This page is also available in

Az EGSZB legfeljebb öt olyan éghajlat-politikai projektet díjaz majd, amelyek illusztrálják, hogy a civil társadalom felbecsülhetetlen értékű hozzájárulást nyújt a klímasemlegesség megvalósításához

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) közzétette a pályázati felhívást a 2021. évi civil társadalmi díjra. Mivel a díj témája az éghajlatváltozás elleni fellépés, az EGSZB olyan kreatív és innovatív kezdeményezések közül választja majd ki a nyerteseket, amelyek célja a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenálló gazdaságra való méltányos átállás előmozdítása.

Az Európai Unióban hivatalosan bejegyzett és helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten tevékenykedő civil társadalmi szervezetek nyújthatnak be pályázatokat. A díj az EU-ban lakóhellyel rendelkező magánszemélyek előtt is nyitva áll. Olyan kezdeményezések és projektek díjazhatók, amelyeket az EU területén hajtanak végre.

A jelentkezési határidő 2021. június 30., (brüsszeli idő szerint) 10 óra.

Olyan kezdeményezésekkel lehet pályázni, amelyeket már végrehajtottak, vagy amelyek folyamatban vannak. Nem lehet pályázni olyan tervezett kezdeményezésekkel, amelyek végrehajtása 2021. június 30-án még nem kezdődött meg.

A legfeljebb öt nyertest összesen 50 000 euróval díjazzuk. A díjátadó ünnepségre várhatóan 2021. december 8–9-én, az EGSZB plenáris ülésének keretében kerül sor Brüsszelben, az egészségügyi helyzet függvényében.

 

BŐVEBBEN AZ IDEI DÍJ TÉMÁJÁRÓL

Az EGSZB – az első olyan uniós intézményként, amely a Péntekek a jövőért elnevezésű globális éghajlatvédelmi mozgalom kezdetén szót adott Greta Thunbergnek – mindig is az alulról felfelé építkező éghajlat-politika támogatója volt.

Mint ilyen, korábban is hangsúlyozta az önszerveződő szervezetek és az egyének jelentőségét a klímasemlegességre való átállás megvalósításában. Ezen szervezetek és egyének döntő szerepet játszanak a normák és a magatartás megváltoztatásának elősegítésében, a helyi gazdaságok zöldebbé tételében, illetve a nulla nettó kibocsátású társadalmakra való átállásban helyi vagy regionális szinten.

Az EGSZB munkája során többször hangsúlyozta, hogy az európai zöld megállapodás sikere – amelynek keretében az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy 2050-re megvalósítja a klímasemlegességet – az összes szereplő fellépésétől és elkötelezettségétől függ. A zöld megállapodás egyik kulcsfontosságú kezdeményezésének – az európai éghajlati paktumnak – arra kell ösztönöznie az embereket, hogy a probléma helyett inkább a megoldás részévé váljanak, lehetővé téve számukra, hogy megváltoztassák azokat a rendszereket, amelyek az éghajlati válság peremére sodortak bennünket.

Az EGSZB kiemelt jelentőséget tulajdonít annak is, hogy a fiatalokat bevonják az éghajlat-politikai intézkedésekbe. Idén márciusban A Te Európád, a Te szavad! elnevezésű éves védjegyrendezvény – amely valamennyi uniós tagállam és tagjelölt ország középiskolás diákjainak nyújt találkozási lehetőséget – egy nemzetközi éghajlatváltozási konferenciát (COP) modellezett, és számos prominens éghajlatvédelmi aktivistát fogadott.

Az EGSZB célja – azzal, hogy kiemelt díját ennek a rendkívül fontos témának szenteli – a nem állami éghajlat-politikai erőfeszítések értékelése és bemutatása. Emellett arra törekszik, hogy ösztönözze a folyamatban lévő projekteket és újakra buzdítson, ezáltal rávilágítva arra, hogy a civil társadalmi szervezetek és az egyének hogyan járulhatnak hozzá az európai zöld megállapodáshoz.

A 2021. évi civil társadalmi díjat olyan kiemelkedő projekteknek és kezdeményezéseknek ítélik oda, amelyek az alábbi problémakörök közül legalább eggyel foglalkoznak:

 • a civil társadalom klímasemleges társadalomra való átállásba való teljes körű bevonásának és abban játszott szerepe elfogadásának előmozdítása,
 • a polgárok éghajlattal kapcsolatos vitákban való részvételének előmozdítása,
 • olyan projektek kidolgozása/végrehajtása, amelyek a helyi környezetben és a munkahelyeken ösztönzik és előmozdítják az egyének éghajlatbarát életmódját, többek között a munkáltatói vagy munkavállalói érdekképviseleti szervezetek segítségével,
 • az éghajlat-tudatosság előmozdítása a fogyasztók körében vagy az éghajlatválsággal összefüggésben a magatartásformák és a társadalmi normák megváltoztatásának ösztönzése,
 • olyan projektek kidolgozása/végrehajtása, amelyek helyi/regionális/nemzeti vagy európai szinten támogatják az aktív éghajlat-politikákat,
 • az emberi jogokra és a vállalkozások társadalmi felelősségére tekintettel a tágabb értelemben vett éghajlati igazságosság előmozdítása; az éghajlat-tudatosság előmozdítása a szélesebb, változatosabb és/vagy hátrányos helyzetű/marginalizált közönség körében; annak biztosítása, hogy egyetlen társadalmi csoport se maradjon le a klímasemleges gazdaságra és társadalomra való átállás során,
 • az éghajlattal kapcsolatos oktatás előmozdítása minden oktatási szinten; olyan projektek kidolgozása/végrehajtása, amelyek a gyermekek és a fiatalok körében felhívják a figyelmet az éghajlatváltozásra és az azzal kapcsolatos megoldásokra,
 • a figyelem felhívása az éghajlatváltozás hatásaira, valamint a reziliencia fokozására és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére irányuló intézkedések előmozdítása,
 • a civil társadalomnak az éghajlat-politikák helyi/regionális/nemzeti vagy európai szintű végrehajtásába való bevonásának előmozdítása,
 • az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása és a felelősségvállalás ösztönzése olyan projektekben való részvétel révén, amelyek előmozdítják a méltányos átállást és a klímasemleges gazdasághoz vezető új együttműködések létrehozását,
 • a fiatalok aktív szerepvállalásának előmozdítása az éghajlatvédelmi megoldásokkal kapcsolatos javaslatok kidolgozásában és végrehajtásában, valamint a fiatalok számára lehetőség teremtése arra, hogy helyi/regionális/nemzeti vagy európai szinten részt vegyenek az éghajlat- és környezetvédelmi politikákkal kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban.

Nem díjazható semmilyen irodalmi vagy tudományos kiadvány (semmilyen hordozón), semmilyen audiovizuális termék és semmilyen műalkotás.

A követelmények részletes leírása és a pályázati űrlap elérhető honlapunkon: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

 

AZ EGSZB CIVIL TÁRSADALMI DÍJA

2021-ben az EGSZB 12. alkalommal fogja kiosztani civil társadalmi díját. A díj – amely minden évben más-más, az EU számára különösen jelentős témához kapcsolódik – olyan civil társadalmi szervezetek és/vagy magánszemélyek kezdeményezéseit és eredményeit jutalmazza és ösztönzi, melyek sokat tettek az európai kohézió és integráció alapjául szolgáló közös értékek népszerűsítéséért.

2020-ban az EGSZB civil társadalmi díját egyszeri civil szolidaritási díjjal váltotta fel, amelyet a Covid19 elleni küzdelemnek szentelt. Ezzel a díjjal az EGSZB elismeréssel adózott 23 uniós civil társadalmi szervezetnek, magánszemélynek és magánvállalkozásnak, amelyek kivételes szolidaritásról és polgári felelősségről tettek tanúbizonyságot a világjárvány elleni küzdelem és a szörnyű csapások enyhítése terén. A civil társadalmi díj 2019-ben a nemek közötti egyenlőséget és a nők társadalmi szerepvállalásának növelését díjazta.

Kérjük, hogy bátorítsa országának vagy kapcsolati hálójának civil társadalmi szervezeteit arra, hogy pályázzanak az EGSZB 2021. évi civil társadalmi díjára, és ezáltal segítsen abban, hogy az értékes projektek elismerést kapjanak.