EESO podpira odprto, trajnostno in odločno trgovinsko politiko

Nova trgovinska strategija Komisije prinaša načela zavezanosti, ki bodo EU podprla pri doseganju ciljev notranje in zunanje politike. Poleg tega bo posodobitev Svetovne trgovinske organizacije (STO) ključna za korist prihodnjih generacij.

„Imeti moramo jasen, odprt in odločen pristop, da bomo izboljšali zavezanost deležnikov trgovinski politiki, saj se diskurz mednarodne trgovine spreminja,“ je dejal Timo Vuori, poročevalec EESO za mnenje o pregledu trgovinske politike.

Čas je, da se Evropa otrese naivnosti in zavzame odločnejšo držo, ko enostransko brani vrednote in trgovinske zaveze EU. Kadar STO ne more ukrepati ali biti v celoti učinkovita, bi morala imeti EU možnost računati na vrsto prostotrgovinskih sporazumov, ki odražajo evropska načela in mednarodne standarde, ki si jih EU na področju mednarodne trgovine deli z vodilnimi gospodarstvi in gospodarstvi v vzponu.

Soporočevalec za mnenje Christophe Quarez je povedal: „Vse delo je treba obravnavati v kontekstu večstranskosti in reforme STO.“

EESO se strinja, da je posodobitev STO glavna prednostna naloga. Zato mora EU prevzeti vodilno vlogo v ambicioznih reformah STO, tako da premaga tabuje v zvezi z družbenimi in podnebnimi vidiki trgovine.

Trgovinska politika v korist ljudi

EESO pozdravlja trgovinsko agendo, ki odgovarja na nekatere pomisleke deležnikov. Vendar se v njej ne razmišlja dovolj o tem, kako povečati vključenost civilne družbe.

Odbor poudarja, da je potrebno nadaljnje sodelovanje s civilno družbo na nacionalni ravni in na ravni EU, s čimer bi zagotovili, da trgovinska politika ustvarja dodano vrednost za naše življenje.

Civilna družba mora postati aktivni partner v trgovinski politiki, vse od oblikovanja do spremljanja trgovinskih orodij in sporazumov.

EESO odločno podpira EU pri prevzemanju aktivne vloge pri oblikovanju svetovnih pravil za bolj trajnostno in pravičnejšo trgovino, ki bi prinesla blaginjo in varnost ne le poslovnim partnerjem, temveč tudi državam in njihovim ljudem. (at)