ETSK kannattaa avointa, kestävää ja määrätietoista EU:n kauppapolitiikkaa

Komission julkistamassa uudessa kauppapolitiikassa ehdotetaan sitovia periaatteita, joilla tuetaan EU:n sisä- ja ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi Maailman kauppajärjestön uudistaminen on välttämätöntä tulevien sukupolvien tarpeisiin vastaamiseksi.

”Jotta sidosryhmät sitoutuisivat paremmin kauppapolitiikkaan, meillä on oltava selkeä lähestymistapa, joka perustuu avoimuuteen ja määrätietoisuuteen, sillä kansainvälisen kaupan luonne on muuttumassa”, totesi kauppapolitiikan tarkistuksesta laaditun ETSK:n lausunnon esittelijä Timo Vuori.

Euroopan on aika luopua naiivista ajattelusta ja suhtautua määrätietoisemmin EU:n arvojen ja kauppasitoumusten puolustamiseen yksipuolisesti. Kun WTO:lla ei ole mahdollisuuksia toimia tai saavuttaa haluttuja tuloksia, EU:n pitäisi pystyä turvautumaan monenlaisiin vapaakauppasopimuksiin, joissa otetaan huomioon EU:n periaatteet ja kansainväliset vaatimukset, joita noudatetaan yhdessä johtavien ja nousevien talouksien kanssa kansainvälisen kaupan alalla.

”Kaikissa toimissa on pidettävä mielessä monenvälisyys ja WTO:n uudistaminen”, sanoi lausunnon toinen esittelijä Christophe Quarez.

ETSK on samaa mieltä siitä, että WTO:n uudistaminen on ensisijaisen tärkeää. EU:n on siksi johdettava kunnianhimoista WTO:n uudistusta murtamalla kaupan sosiaalisiin ja ympäristönäkökohtiin liittyviä tabuja.

Kauppapolitiikka ihmisten palveluksessa

ETSK kannattaa kauppapoliittista ohjelmaa, jolla vastataan sidosryhmien huoliin. Siinä ei kuitenkaan pohdita asianmukaisesti, miten voitaisiin lisätä kansalaisyhteiskunnan osallistumista.

Komitea korostaa tarvetta tehdä jatkuvaa yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla, jotta voidaan varmistaa, että kauppapolitiikka tuo lisäarvoa ihmisten arkeen.

Kansalaisyhteiskunnasta on tehtävä aktiivinen kauppapolitiikan kumppani, joka osallistuu toimiin kaupan välineiden ja sopimusten laatimisesta aina niiden seurantaan saakka.

ETSK kannattaa vahvasti EU:n aktiivista roolia maailmanlaajuisten sääntöjen muotoilussa niin, että kaupasta tulee pohjaltaan kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa ja se tuo vaurautta ja turvallisuutta paitsi liikekumppaneille myös valtioille ja niiden kansalaisille. (at)