Monitorovací výbor EÚ – Spojené kráľovstvo - Related Events