Domáca poradná skupina EÚ – Japonsko - Related Events