Zmiešaný poradný výbor EÚ – Čile - Related Publications and other work