V našej rubrike „K veci“ prinášame názory členov EHSV na dôležité otázky týkajúce sa európskeho programu. Alena Mastantuono je jednou zo spravodajkýň stanoviska na tému REPowerEU: spoločné európske pravidlá pre cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu, ktoré EHSV prijal na svojom májovom plenárnom zasadnutí. Dnes, osobitne pre našich čitateľov, pani Mastantuono prezradí viac o novom balíku opatrení plánu REPowerEU, ktorý Európska komisia predstavila 18. mája 2022. (ehp)