Grupul de studiu temporar „Comunitatea Europeană a Energiei”

This page is also available in

Grupul de studiu temporar „Comunitatea Europeană a Energiei” coordonează două direcții principale din programul de lucru al CESE pe teme de energie:

Promovarea implicării societății civile în chestiunile legate de energie prin intermediul Dialogului european privind energia (DEE)                                    

CESE pledează pentru un rol puternic al societății civile în asigurarea unei tranziții energetice reușite. Participarea publicului la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor sporește gradul de asumare, îmbunătățește procesul și contribuie la atingerea obiectivelor politicii energetice a UE. În acest scop, CESE a promovat ideea unui dialog european privind energia. Un astfel de dialog are rolul de a permite tuturor părților interesate să înțeleagă provocările din acest sector și compromisurile conexe, să întreprindă acțiuni individuale și să contribuie la opțiunile de politică energetică, ținând seama de perspectiva mai amplă asupra provocărilor și posibilelor soluții, la nivelul întregii UE. Pentru promovarea unui astfel de dialog, membrii grupului de studiu temporar organizează audieri și conferințe, inclusiv evenimente legate de rapoartele anuale privind starea uniunii energetice (2015, 2016), contribuie la elaborarea unui aviz anual privind starea uniunii energetice (2015, 2016) și participă activ la evenimente ale unor organizații externe, cum ar fi Forumul cetățenesc pentru energie, Forumul european privind energia nucleară și Forumul privind infrastructura energetică.

Promovarea unei coordonări mai strânse în chestiunile referitoare la energie

Statele membre ale UE sunt din ce în ce mai interdependente din punct de vedere tehnic și politic și reușesc doar cu dificultate să își îndeplinească prin forțe proprii obiectivele energetice într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. Prin urmare, CESE promovează o mai strânsă coordonare, în special cu privire la rețele și la organizarea pieței. CESE a salutat cadrul Comisiei Europene privind uniunea energetică și continuă să colaboreze cu aceasta prin avizele sale sectoriale și transversale și prin audieri publice.