Punkt kontaktowy

Czy zapoznali się Państwo ze stroną internetową Komisji i praktycznym przewodnikiem (FAQ), lecz nadal mają pytania? Jeśli tak, to prosimy o kontakt z EKES-em pod adresem: EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu