Punt ta’ kuntatt

Żort is-sit web tal-Kummissjoni u l-Gwida Prattika (FAQ) iżda għad għandek xi mistoqsijiet? Ikkuntattja lill-KESE: EUorganicawardsEESC@eesc.europa.eu