Unutarnja savjetodavna skupina EU-a u okviru Sporazuma o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine

U skladu s institucionalnim okvirom, člankom 13. Sporazuma o trgovini i suradnji između EU-a i UK-a predviđa se da svaka strana uspostavi domaću savjetodavnu skupinu koju čine predstavnici organizacija civilnog društva.

Glavna je zadaća Unutarnje savjetodavne skupine EU-a savjetovati Komisiju o provedbi cijelog Sporazuma o trgovini i suradnji (vidjeti u nastavku). To je prva unutarnja savjetodavna skupina EU-a koja pokriva tako široko područje i ne bavi se isključivo trgovinom i održivim razvojem.

Zbog širine područja, kakvu nema nijedna druga unutarnja savjetodavna skupina, bilo je potrebno uspostaviti veću Unutarnju savjetodavnu skupinu EU-a kako bi se iskoristilo stručno znanje široke lepeze dionika, a istodobno osigurala sposobnost te skupine da radi potrebnim tempom. Unutarnja savjetodavna skupina EU-a u okviru tog sporazuma stoga ima ukupno 30 članova, 24 iz široke mreže europskih organizacija civilnog društva i šest iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Taj sastav osigurava uravnoteženu zastupljenost dionika koji se bave gospodarskim, socijalnim i ekološkim pitanjima.

Puni sastav Unutarnje savjetodavne skupine EU-a u okviru Sporazuma o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine

Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine

Sporazumom o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine koji su sklopili EU i UK utvrđeni su povlašteni dogovori u području trgovine robom i uslugama, digitalne trgovine, intelektualnog vlasništva, javne nabave, zračnog i cestovnog prometa, energetike, ribarstva, koordinacije socijalne sigurnosti, suradnje u izvršavanju zakonodavstva i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, tematske suradnje i sudjelovanja u programima Unije. Sporazum se temelji na odredbama kojima se osiguravaju jednaki uvjeti i poštovanje temeljnih prava.

Iako je Sporazum o trgovini i suradnji daleko od razine ekonomske integracije koja je postojala dok je Ujedinjena Kraljevina bila država članica EU-a, ipak je sveobuhvatniji od tradicionalnih sporazuma o slobodnoj trgovini i pruža čvrstu osnovu za očuvanje dugogodišnjeg prijateljstva i suradnje.

Sporazum je potpisan 30. prosinca 2020., privremeno se primjenjivao od 1. siječnja 2021., a stupio je na snagu 1. svibnja 2021.

Više informacija i smjernica dostupno je na internetskoj stranici Komisije.

Downloads

EU DAG under EU-UK TCA