Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás értelmében létrehozott uniós belső tanácsadó csoport

Az intézményi keretet illetően az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás 13. cikke úgy rendelkezik, hogy mindegyik fél létrehoz egy belső tanácsadó csoportot, amely a civil társadalmi szervezetek képviselőiből áll.

Az uniós belső tanácsadó csoport elsődleges célja, hogy tanácsot adjon az Európai Bizottságnak az egész kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtásával kapcsolatban (lásd alább). Ez az első olyan uniós belső tanácsadó csoport, amely ilyen széles, a kereskedelmi és a fenntartható fejlődési kérdéseken túlmutató hatáskörrel rendelkezik.

Ez a példátlanul tág hatáskör nagyobb uniós belső tanácsadó csoport létrehozását tette szükségessé, hogy az érdekelt felek széles körének szakértelmét ki lehessen aknázni, biztosítva ugyanakkor a csoport kellően gyors működését. A kereskedelmi és együttműködési megállapodás értelmében létrehozott uniós belső tanácsadó csoport tehát összesen 30 tagból áll, ebből 24-et az európai civil társadalmi szervezetek kiterjedt hálózata, hatot pedig az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) ad. Ez az összetétel biztosítja a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi érdekelt felek kiegyensúlyozott képviseletét.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás értelmében létrehozott uniós belső tanácsadó csoport összetétele

Az EU–Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodás

Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás preferenciális rendelkezéseket állapít meg olyan területeken, mint az áruk és a szolgáltatások kereskedelme, a digitális kereskedelem, a szellemi tulajdon, a közbeszerzés, a légi és közúti közlekedés, az energiaügy, a halászat, a szociális biztonsági koordináció, a bűnüldözés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, a tematikus együttműködés és az uniós programokban való részvétel. A megállapodás az egyenlő versenyfeltételeket és az alapvető jogok tiszteletben tartását biztosító rendelkezéseket is tartalmaz.

Bár az Egyesült Királyság uniós tagsága idején meglévő gazdasági integráció szintjét meg sem közelíti, a kereskedelmi és együttműködési megállapodás túlmutat a hagyományos szabadkereskedelmi megállapodásokon, és szilárd alapot biztosít a régóta fennálló barátság és együttműködés megőrzéséhez.

A megállapodást 2020. december 30-án írták alá, 2021. január 1-jétől volt ideiglenesen alkalmazandó, és 2021. május 1-jén lépett hatályba.

További információk és iránymutatások az Európai Bizottság honlapján találhatók.

Downloads

EU DAG under EU-UK TCA