Hoe kijkt de burger ertegenaan? Seizoen 3, aflevering 21: De Organic Awards (prijzen voor de biologische sector) en hoe het ervoor staat met biologische levensmiddelen in Europa

In deze aflevering kijken we naar biologische landbouw, biologische productie en biologisch eten, en wel door de lens van de eerste EU-prijzen voor de biologische sector. Deze werden in september 2022 uitgereikt aan acht Europese organisaties die zich onderscheiden in verschillende schakels van de biologische voedselketen: van de beste biologische boerderij en regio tot de beste biologische kmo en het beste biologische restaurant. 
 

Beschikbare talen:

Beste lezers,

Graag zou ik hierbij de aandacht willen vestigen op twee EESC-initiatieven die betrekking hebben op de grootste problemen waarmee de wereld momenteel wordt geconfronteerd: de klimaatcrisis en de oorlog in Oekraïne.

Voor in uw agenda

26-27 oktober 2022, Brussel

EESC-zitting

6-18 november 2022, Sharm El-Sheikh

Het EESC op de COP27

24-25 november 2022, Zagreb

Seminar “Connecting EU”

Meteen ter zake!

Met deze oproep nodigen wij de leden van het Comité uit om de aandacht te vestigen op onderwerpen die hun na aan het hart liggen en de spil vormen van hun activiteiten. Voor de derde keer sinds 2017 houdt het Europees Parlement een Europese week van gendergelijkheid, die deze keer plaatsvindt van 24 tot en met 30 oktober. Dit thema is een prioriteit voor de hele EU, en met name voor het Comité, dat zich sterk maakt voor gelijke rechten. Maria Nikolopoulou, voorzitter van de groep Gelijkheid van het EESC, wijst op wat beide instellingen met elkaar verbindt, hoe het Comité bij dit project betrokken wil worden, welke kwesties de meeste aandacht verdienen en welke concrete acties het EESC tijdens de Week van de gendergelijkheid zal uitvoeren.

Maria Nikolopoulou: de Europese week van de gendergelijkheid in het EESC

Voor het tweede jaar op rij doet het EESC mee met de door het Europees Parlement georganiseerde Europese Week van gendergelijkheid. De bedoeling is dat we tijdens discussies in het kader van onze reguliere werkzaamheden ook aandacht besteden aan gender.

Oekraïne in beeld

In de rubriek “Oekraïne in beeld” tonen we foto’s van de oorlog in Oekraïne en de nasleep daarvan. Dit soort getuigenissen is vaak te danken aan journalisten die naar plaatsen trekken die voor ons ontoegankelijk zijn om daar de sporen van het oorlogsgeweld vast te leggen voor het nageslacht.

“Een vraag voor ...”

Een vraag voor ...

In onze rubriek “Een vraag voor ...” vragen we EESC-leden om uit te leggen waarom een door hen opgesteld advies vanuit het oogpunt van het maatschappelijk middenveld belangrijk is voor de Europese wetgeving. Dit keer hebben we dat gevraagd aan Tomasz Wróblewski, de rapporteur voor het advies over strategische rechtszaken tegen publieke participatie (SLAPP’s).

Tomasz Wroblewski: Wat zijn strategische rechtszaken tegen publieke participatie (SLAPP’s) en hoe kunnen we ons daartegen wapenen?

De vrijheid van meningsuiting en het vrije publieke debat zijn hoekstenen van moderne democratieën. De mogelijkheid om informatie te verstrekken, meningen te uiten en standpunten naar voren te brengen is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een goed geïnformeerd maatschappelijk middenveld. Deze fundamentele waarden liggen aan de basis van de maatregelen om strategische rechtszaken tegen publieke participatie (SLAPP’s) tegen te gaan

Raadt u wie onze gast is?

De speciale gast

In onze rubriek “De speciale gast” laten we mensen aan het woord van wie de standpunten, acties en het engagement opvallen en het verdienen met anderen gedeeld te worden. Dit keer publiceren we een artikel van Jowita Kiwnik-Pargana, een Poolse journaliste die werkzaam is als EU-correspondent.

Jowita Kiwnik-Pargana: Mijn Oekraïense helden

Het begon bij de grens. Kort nadat de oorlog in Oekraïne was uitgebroken, reed ik naar de grens. Op dat moment nog niet voor mijn werk maar om humanitaire hulp te verlenen. Er kwam toen een lange stroom mensen de grens over, voornamelijk vrouwen en kinderen, die al hun plannen van de ene op de andere dag in rook hadden zien opgaan.

Nieuws van het EESC

EESC ingenomen met centrale plek voor kmo’s in toekomstige EU-maatregelen

Tijdens een debat in het EESC over de problemen en vooruitzichten van kmo’s in de EU werd de loftrompet gestoken over de in de Staat van de Unie aangekondigde maatregelen en werden de EESC-voorstellen besproken die de overdracht van ondernemingen moeten vergemakkelijken; de toename van dergelijke overdrachten leidt namelijk ook tot bezorgdheid. 

EESC wil dat er voor alle toekomstige wetgeving een Europese jeugdtest wordt ingevoerd

Tijdens zijn septemberzitting heeft het EESC een initiatiefadvies over de EU-jeugdtest goedgekeurd. Jongeren vragen al jaren dat er naar hen geluisterd wordt tijdens besluitvormingsprocessen, en met dit advies schaart het EESC zich nu als eerste EU-orgaan achter hun oproep voor een mechanisme om de gevolgen van toekomstige wetgeving voor jongeren te toetsen.

Snelle reactie op crises dankzij het klimaataanpassingsfonds

In een initiatiefadvies stelt het EESC voor om een klimaataanpassingsfonds in het leven te roepen zodat Europa snel kan reageren op nieuwe klimaat- en energiecrises. Het fonds zou een aanvulling vormen op het huidige EU-beleid en ervoor zorgen dat de bestaande middelen doeltreffender gebruikt worden.

De EU moet de aandacht vestigen op sociale duurzaamheid

In een initiatiefadvies verzoekt het EESC de Commissie om de nodige bepalingen uit te werken om de duurzaamheidstaxonomie van de EU uit te breiden tot sociale doelstellingen. De Commissie dient op grond van de Taxonomieverordening een desbetreffend verslag te publiceren, maar heeft dat tot dusver niet gedaan.

Grondrechten en de rechtsstaat: tijd om de daad bij het woord te voegen!

Op 26 september heeft het EESC een conferentie gehouden over het laatste verslag van de Europese Commissie inzake de rechtsstaat, met als doel na te gaan hoe de aanbevelingen die in het verslag worden gedaan tot tastbare verbeteringen in de lidstaten kunnen leiden.

EU-prijzen voor de biologische sector 2022: beste biologische kmo, beste detailhandelaar in biologische voedingsmiddelen en beste biologisch restaurant afkomstig uit Duitsland, België en Zweden

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft op 23 september de winnaars bekendgemaakt van de allereerste EU-prijzen voor de biologische sector, die het samen met de Europese Commissie en andere partners heeft georganiseerd om uitmuntende prestaties in de Europese biologische waardeketen in het zonnetje te zetten.

De uitrol van technologieën voor koolstofverwijdering in de industrie is van cruciaal belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Green Deal

Het EESC heeft tijdens zijn septemberzitting een initiatiefadvies aangenomen over technologieën voor koolstofverwijdering in de Europese industrie.

Energie: het EESC waarschuwt voor nieuwe afhankelijkheid

In een recent advies betuigt het EESC zijn steun voor het REPowerEU-plan van de Europese Commissie om de EU af te krijgen van gas en olie uit Rusland, maar wijst het erop dat veel van de problemen die nu moeten worden opgelost, vermeden of beperkt hadden kunnen worden als de afhankelijkheid van energie-invoer al veel eerder was verminderd en als de energiemarkt was voltooid, zoals het EESC al jarenlang bepleit.

Meer overheidsinvesteringen in energie-infrastructuur noodzakelijk om de klimaatverandering te bestrijden

De EU moet de klimaatcrisis het hoofd bieden met een drieledige aanpak: financiering vrijmaken, burgers en de particuliere sector betrekken, en krachtig politiek leiderschap tonen. Het EESC geeft deze boodschap mee in een initiatiefadvies dat het tijdens de zitting van september heeft goedgekeurd.

Betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg voor alle Europeanen: “een model dat past bij de samenleving waar wij voor staan”

Tijdens de septemberzitting heeft het EESC in een debat met Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie, er bij de Commissie op aangedrongen ambitie te tonen bij de uitvoering van de nieuwe Europese zorgstrategie. Het EESC legde de nadruk op gezondheidswerkers en hun vaardigheden, opleiding en arbeidsomstandigheden, en wees erop dat vertrouwen het sleutelwoord is om van de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens een succes te maken.

Bestrijding van energiearmoede moet een absolute beleidsprioriteit van de EU-landen zijn

Nu het aantal huishoudens in de EU dat hun woning niet kan verwarmen naar verwachting zal toenemen en de jaarlijkse energie-inflatie meer dan 40 % bedraagt, dringt het EESC er in een recent advies bij de EU en de lidstaten op aan dringend maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding van energiearmoede.

De werkgelegenheidsrichtsnoeren van de Commissie voor de lidstaten bieden een adequaat antwoord op de meest dringende problemen

Het EESC heeft zich onlangs positief uitgelaten over de richtsnoeren van de Commissie voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, waarmee de meest dringende problemen op de arbeidsmarkt adequaat worden aangepakt.

Nieuws van de groepen

Vergrijzend Europa heeft meer succesvolle bedrijfsoverdrachten nodig

Door Mira-Maria Kontkanen, lid van de groep Werkgevers van het EESC

In vergelijking met startende ondernemingen presteren succesvol overgedragen ondernemingen beter op het gebied van levensvatbaarheid, omzet, winst, innovatie en werkgelegenheid. Er zijn goede redenen om startende ondernemers in Europa te steunen, maar op Europa’s weg naar herstel en groei is het evenzeer belangrijk om bedrijfsoverdrachten te bevorderen.

 

Waardig werk wereldwijd: bestrijding van dwangarbeid en verbetering van de arbeidsomstandigheden in Europese toeleveringsketens

Door de groep Werknemers van het EESC

Het EESC staat vierkant achter het streven van de Commissie naar waardig werk, maar vreest dat er vanwege hiaten in de huidige voorstellen geen optimaal resultaat zal worden bereikt.

 

In onze zorg- en gezondheidsstelsels moeten mensen en hun rechten en behoeften centraal staan

Door Danko Relić, lid van de groep Maatschappelijke Organisaties van het EESC en rapporteur voor advies SOC/720

Om sterke en veerkrachtige zorg- en gezondheidsstelsels in de Europese Unie te ontwikkelen, hebben we personeel nodig dat geschoold, bekwaam en gemotiveerd is. In onze zorg- en gezondheidsstelsels moeten mensen en hun rechten en behoeften centraal staan.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Geopolitieke onrust voor de deur van Europa: het perspectief van het maatschappelijk middenveld

Het jaarlijks seminar van het EESC voor communicatiemedewerkers van maatschappelijke organisaties, dat op 24-25 november plaatsvindt in Zagreb, zal hoofdzakelijk zijn gewijd aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de EU. Daarbij zal worden ingezoomd op drie netelige kwesties.

Creativiteit in tijden van COVID-19: de muziekindustrie

Op de website van het EESC staat een reeks videointerviews met muziekprofessionals over de manier waarop de COVID-19-pandemie hun werk heeft veranderd.

 

EESC viert 20e verjaardag van euro met tentoonstelling

De tentoonstelling “The Journey of the Euro” of “De lange weg van de euro” verbeeldt de geschiedenis van de eenheidsmunt, met materiaal afkomstig van het historisch archief van de Europese Unie, de Europese Commissie en collecties van de Kroatische Nationale Bank.