Groep Werkgevers van het EESC stuurt brief naar Europese Raad: bedrijfsleven is voor EU essentieel om coronacrisis te boven te komen

door de groep Werkgevers van het EESC

Aangezien de economische gevolgen van de coronacrisis dringend moeten worden aangepakt, heeft de groep Werkgevers in een brief aan alle Europese staatshoofden en regeringsleiders aangedrongen op snelle en ambitieuze maatregelen. Alleen als de lidstaten samenwerken, kunnen de herstel- en wederopbouwmaatregelen de EU (en haar burgers en bedrijven) een succesvolle toekomst garanderen.

In de brief werd opgeroepen tot een snel en toekomstgericht akkoord over de herstelbegroting. Dit werd als bijzonder belangrijk gezien na de bijeenkomst van de Europese Raad op 19 juni, toen er grote onenigheid tussen de lidstaten bleek te bestaan. De brief werd ook gestuurd naar de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, en de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli.

De brief aan de leden van de Europese Raad ging vergezeld van de standpuntnota van de groep Werkgevers Business is key to the EU's recovery from the corona crisis, waarin uiteengezet wordt welke maatregelen nodig zijn om bedrijven en banen te redden en te behouden. Een groot deel van de EU-economie is bezig met crisisbeheer, en zonder de juiste steun zullen EU-bedrijven het nog veel moeilijker krijgen. Daarbij valt te denken aan kortetermijnsteun (liquiditeit), versterking van de interne markt, voorkomen dat het gelijke speelveld ontwricht raakt en Europa’s mondiale concurrentievermogen overeind houden.

Bedrijven die er weer bovenop weten te komen, zijn van groot belang voor het herstel van de EU-economie als geheel. Het akkoord over het herstelfonds is precies het snelle besluit waar de EESC-groep Werkgevers op heeft aangedrongen. De fondsen van het herstelpakket moeten nu onverwijld en zonder bureaucratische rompslomp bij onze ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf terechtkomen. Alleen door middel van particulier ondernemerschap kunnen we onze economie weer snel op gang brengen.