EESRK darbdavių grupė siunčia raštą Europos Vadovų Tarybai: įmonės atlieka pagrindinį vaidmenį gaivinant ES ekonomiką po koronaviruso krizės

parengė EESRK Darbdavių grupė

Nepaprastai skubu šalinti koronaviruso krizės padarinius ekonomikai, todėl Darbdavių grupė Europos valstybių ir vyriausybių vadovams skirtame rašte paragino nedelsiant priimti plataus užmojo priemones. Ekonomikos gaivinimo ir atstatymo priemonės gali prisidėti prie ilgalaikės ES sėkmės tik bendradarbiaujant valstybėms narėms, įskaitant jos gyventojus ir įmones.

Rašte raginama greitai ir perspektyviai susitarti dėl ekonomikos gaivinimo biudžeto. Kad tai yra itin svarbu buvo nuspręsta pasibaigus birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui, kurio metu išryškėjo didžiuliai valstybių narių nuomonių skirtumai. Raštas taip pat buvo nusiųstas Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui Charles’iui Micheliui, Komisijos Pirmininkei Ursulai von der Leyen ir Europos Parlamento Pirmininkui Davidui Sassoli.

Prie Komiteto narių rašto Europos Vadovų Tarybai buvo pridėtas EESRK darbdavių grupės pozicijos dokumentas Įmonės atlieka pagrindinį vaidmenį gaivinant ES ekonomiką po koronaviruso krizės. Jame išdėstoma, kokių priemonių reikia imtis norint išsaugoti ir atgaivinti įmones ir darbo vietas. Daug ES ekonomikos subjektų dalyvauja krizės valdyme ir ES įmonės patirs dar daugiau sunkumų, jei nebus deramai remiamos, pavyzdžiui, užtikrinant trumpalaikę paramą (likvidumas), stiprinant vidaus rinką, vengiant rimtų iškraipymų taikant vienodas sąlygas ir užtikrinant Europos konkurencingumą pasaulyje.

Įmonės, kurioms pavyksta įveikti krizę ir sėkmingai dirbti toliau, yra labai svarbios ES ekonomikos atsigavimui. Susitarimas dėl ekonomikos gaivinimo fondo – greitas sprendimas, kurį priimti ragino EESRK Darbdavių grupė. Europos ekonomikos gaivinimo fondo lėšos dabar kuo greičiau ir be jokių biurokratinių kliūčių turi pasiekti mūsų įmones ir MVĮ. Išjudinti ekonomiką galime tik pasitelkę privačias įmones.(kr)