Brev fra arbejdsgiverne i EØSU til Det Europæiske Råd: Virksomhederne spiller en væsentlig rolle med hensyn til at få EU helskindet gennem coronakrisen

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Da det er yderst presserende at få gjort noget ved de økonomiske konsekvenser af coronakrisen, har Arbejdsgivergruppen i et brev, der er blevet sendt til alle EU's stats- og regeringschefer, efterlyst hurtige og ambitiøse foranstaltninger. Kun gennem et samarbejde mellem medlemsstaterne kan genopretnings- og genopbygningsforanstaltningerne bidrage til, at EU og dermed borgerne og virksomhederne får succes på langt sigt.

I brevet opfordredes der til, at man indgik en hurtig og fremadskuende aftale om budgettet for genopretningen. Det sås som særligt vigtigt efter mødet i det Europæiske Råd den 19. juni, som viste, at der var stor uenighed medlemsstaterne imellem. Brevet blev også sendt til formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel, Kommissionens formand Ursula von der Leyen og formanden for Europa-Parlamentet, David Sassoli.

EØSU's Arbejdsgivergruppes holdningsdokument, Business is key to the EU's recovery from the corona crisis, var vedlagt brevet til medlemmerne af Det Europæiske Råd. Det skitserer de foranstaltninger, det er nødvendigt at træffe for at hjælpe virksomhederne på fode igen og redde arbejdspladser. En stor del af EU's økonomi er i øjeblikket optaget af krisestyring, og EU's virksomheder vil få endnu større problemer, hvis ikke de modtager den rette støtte. Denne støtte kan f.eks. bestå i, at man yder virksomhederne tilskud på kort sigt (likviditetsstøtte), styrker det indre marked, undgår alvorlige forstyrrelser af de fælles spilleregler og sikrer Europas konkurrenceevne i den globale økonomi.

De virksomheder, der formår at komme sig og få succes, er vigtige for genopretningen af EU's økonomi. Aftalen om genopretningsfonden er den hurtige beslutning, som EØSU's Arbejdsgivergruppe efterlyste. Midlerne i genopretningsfonden skal nu kanaliseres ud til vores virksomheder og SMV'er så hurtigt som muligt og uden bureaukrati. Det er kun ved hjælp af de private virksomheder, at vi kan få kickstartet vores økonomi.