Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Commissaris Mairead McGuinness woonde de laatste buitengewone vergadering van de groep Diversiteit Europa bij voor een debat over de rol van het bankwezen en de financiële sector bij het herstel in Europa.

Séamus Boland, voorzitter van de groep Diversiteit Europa, gaf in zijn openingsrede aan dat moet worden nagegaan hoe traditionele en alternatieve bankstelsels kunnen bijdragen aan het financiële herstel, in het bijzonder voor kleine sociaal ingestelde bedrijven, de sector van de sociale economie en kleine en middelgrote ondernemingen. Volgens de voorzitter van de groep moet een verschuiving plaatsvinden naar financiële en bankstelsels die meer rekening houden met de keuzes en voorkeuren van burgers.

De commissaris voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie wees erop dat de rol van het financiële stelsel bij het herstel van cruciaal belang is voor een duurzame toekomst. De pandemie en de gevolgen van de klimaatverandering hebben geleid tot een grotere bewustwording van de noodzaak om financiële middelen meer in te zetten voor duurzaamheid, zodat de economieën, ondernemingen en de samenleving in de toekomst beter bestand zijn tegen onverwachte gebeurtenissen.

De commissaris vertelde dat de pandemie een zeer sterke impuls heeft gegeven aan de digitalisering, in het bijzonder van het financiële stelsel. “Financiële stabiliteit is van cruciaal belang. We bestuderen zorgvuldig de innovaties en verwelkomen deze, maar we moeten ook rekening houden met de risico’s die uit innovatie kunnen voortvloeien en ervoor zorgen dat we de burgers beschermen”, aldus de commissaris.

Verschillende leden namen het woord tijdens het debat met de commissaris. Ioannis Vardakastanis, vicevoorzitter van de groep, gaf aan dat “economisch en sociaal herstel in Europa alleen mogelijk is als het bankwezen en de financiële sector samenwerken in het belang van de economie en de samenleving als geheel.”

Met betrekking tot de digitalisering van de financiële sector verklaarde Giuseppe Guerini, woordvoerder van de EESC-categorie Sociale Economie, dat het belangrijk is om de juiste balans te vinden tussen de benodigde regelgeving en de noodzaak innovatie aan te moedigen.

Naar aanleiding van tal van vragen van leden verklaarde commissaris McGuinness onder meer dat de Commissie alles op alles zet om een financiële crisis ten gevolge van de pandemie te voorkomen. Het is belangrijk om voor de balans van de banken een accumulatie van niet-renderende leningen te voorkomen. Voorts dient bij de financiering van het herstel rekening te worden gehouden met de verschillende uitgangspunten, omdat COVID-19 niet overal dezelfde impact heeft gehad. (jk)