ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

Komission jäsen Mairead McGuinness osallistui ”moninainen Eurooppa” -ryhmän hiljattaiseen ylimääräiseen kokoukseen keskustellakseen rahoitusalan ja pankkitoiminnan roolista Euroopan elpymisessä.

Tervetuliaispuheessaan ”moninainen Eurooppa” -ryhmän puheenjohtaja Séamus Boland kannusti pohtimaan perinteisten ja vaihtoehtoisten pankkijärjestelmien mahdollista roolia talouden elpymisessä erityisesti yhteiskunnallisesti suuntautuneiden pienten yritysten, yhteisötalouden alan ja pk-yritysten kannalta. Ryhmän puheenjohtaja piti tarpeellisena siirtyä sellaisiin rahoitus- ja pankkijärjestelmiin, jotka ottavat kansalaisten valinnat ja mieltymykset paremmin huomioon.

Rahoituspalveluista, rahoitusvakaudesta ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission jäsen totesi, että rahoitusjärjestelmän rooli elpymisessä on kestävän tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeä. Pandemia ja ilmastonmuutoksen seuraukset ovat lisänneet tietoisuutta tarpeesta suunnata rahaa kestävyyteen, jotta taloudet, yritykset ja yhteiskunta selviytyisivät paremmin häiriöistä.

Komissaari totesi, että pandemia on kiihdyttänyt valtavasti erityisesti rahoitusjärjestelmän digitalisointia. ”Rahoitusvakaus on ratkaisevan tärkeää. Tarkastelemme huolellisesti näitä myönteisiä innovaatioita, mutta meidän on yhtä lailla hallittava innovoinnista mahdollisesti aiheutuvia riskejä ja huolehdittava siitä, että suojelemme kansalaisia”, hän selitti.

Useat jäsenet käyttivät puheenvuoron komission jäsenen kanssa käydyssä keskustelussa. Ryhmän varapuheenjohtaja Ioannis Vardakastanis kohotti varoittavan sormensa: ”Euroopassa ei tapahdu taloudellista tai sosiaalista elpymistä, jos finanssi- ja pankkialan toimijat eivät toimi yhdessä talouden ja koko yhteiskunnan etujen mukaisesti”.

ETSK:n ”yhteisötalous”-eturyhmän tiedottaja Giuseppe Guerini totesi, että on tärkeää löytää tasapaino tarvittavan sääntelyn ja innovoinnin edistämistarpeen välillä.

Vastauksena jäsenten esittämiin moniin kysymyksiin komissaari McGuinness totesi muun muassa, että komissio tekee kovasti töitä välttääkseen finanssikriisin syntymisen pandemian seurauksena. On tärkeää estää järjestämättömien lainojen kertyminen pankkien taseisiin. Elpymisen rahoituksessa on otettava huomioon erilaiset lähtökohdat, sillä covid-19:n vaikutukset ovat vaihdelleet. (jk)