Het follow-upcomité Trans-Atlantische Betrekkingen van het EESC is enkele dagen voor de top op hoog niveau van de EU en de VS bijeengekomen om een reeks kwesties te bespreken die voor het maatschappelijk middenveld van belang zijn, in het bijzonder de klimaatverandering en handel.

“Van beide zijden van de Atlantische Oceaan komen op alle fronten bemoedigende signalen”, verklaarde Christian Moos, voorzitter van het follow-upcomité Trans-Atlantische Betrekkingen van het EESC.

David Livingston, senior advisor van John Kerry, de speciale klimaatgezant van de Amerikaanse president, bevestigde dat de huidige regering zich ten volle wil inzetten om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen en te overtreffen. Hij verklaarde: “Het zou onaanvaardbaar zijn indien de belangrijke landen hun nationaal bepaalde bijdragen, die een essentieel onderdeel zijn van de Overeenkomst van Parijs, niet aanzienlijk zouden aanpassen in 2021.”

Elina Bardram van het directoraat-generaal Klimaat van de Europese Commissie (DG KLIMA): “Dankzij de actieve participatie van het maatschappelijk middenveld in de VS, samen met de EU en andere landen, hebben de VS hun engagement in stand gehouden, ondanks het gebrek aan inzet van het vorige bestuur.”

Emilie Bel van de Atlantic Council benadrukte dat Europa bereid is een positieve handelsagenda op te zetten, maar wel op een evenwichtige basis.

Marjorie Chorlins van de Amerikaanse Kamer van Koophandel bevestigde dat ondanks de trans-Atlantische politieke strubbelingen en de recessie ten gevolge van COVID-19, de VS en Europa elkaars belangrijkste markt zijn gebleven. Uit het recent gepubliceerde rapport over de trans-Atlantische economie 2021 blijkt dat de twee partners een groot deel van de mondiale consumptie en het mondiale bbp hebben uitgemaakt. 

Tanja Buzek, voorzitter van het follow-upcomité Internationale Handel van het EESC, benadrukte het belang van de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld voor een transparant handelsbeleid en de noodzaak van sterke coalities om de WHO te hervormen. (at)