ETSK:ssa toimiva transatlanttisten suhteiden seurantakomitea kokoontui vain muutama päivä ennen EU:n ja Yhdysvaltojen korkean tason huippukokousta keskustelemaan erilaisista kansalaisyhteiskunnan kannalta tärkeistä aiheista, ennen kaikkea ilmastonmuutoksesta ja kaupasta.

”Molemmilta puolilta Atlanttia ja kaikilta suunnilta kuuluu rohkaisevia viestejä”, totesi ETSK:ssa toimivan transatlanttisten suhteiden seurantakomitean puheenjohtaja Christian Moos.

Yhdysvaltojen presidentin ilmastoasioiden erityislähettilään John Kerryn johtava neuvonantaja David Livingston vahvisti, että maan nykyisen hallinnon vakaana päämääränä on saavuttaa ja ylittää Pariisin sopimuksen tavoitteet. ”Ei käy laatuun, että avaintoimijat sopimusmaiden joukossa antaisivat vuoden 2021 kulua loppuun tarkistamatta merkittävästi Pariisin sopimuksen ytimen muodostavia kansallisesti määriteltyjä panoksia”, hän totesi.

Elina Bardram Euroopan komission ilmastotoimien pääosastosta (CLIMA) huomautti, että ”Yhdysvaltojen kansalaisyhteiskunnan aktiivinen osallistuminen yhdessä EU:n ja muiden maiden kanssa mahdollisti tietystä tavoitetasosta kiinni pitämisen Yhdysvalloissa, vaikka edellisen presidentin aikainen hallinto ei osoittanutkaan kiinnostusta asiaan”.

Atlantic Councilin Emilie Bel korosti, että eurooppalaiset ovat valmiita edistämään myönteisiä kauppasuhteita, mutta tasapuolisuuden pohjalta.

Marjorie Chorlins Yhdysvaltojen kauppakamarista vahvisti, että Yhdysvallat ja Eurooppa ovat transatlanttisten poliittisten suhteiden heilahteluista ja covid-19-pandemian aiheuttamasta taantumasta huolimatta edelleen toistensa tärkeimmät markkina-alueet. Näiden kauppakumppanien osuus maailmanlaajuisesta kulutuksesta ja koko maailman bruttokansantuotteesta on tuoreen Transatlantic Economy 2021 -raportin mukaan merkittävä. 

ETSK:ssa toimivan kansainvälisen kaupan seurantakomitean puheenjohtaja Tanja Buzek painotti kansalaisyhteiskunnan osallistumisen merkitystä kauppapolitiikan läpinäkyvyyden kannalta sekä sitä, että WTO:n uudistamiseksi tarvitaan vahvoja koalitioita. (at)