Odbor EGSO-a za praćenje transatlantskih odnosa sastao se nekoliko dana prije samita EU-a i SAD-a na visokoj razini kako bi raspravio o širokom rasponu tema važnih za civilno društvo, prije svega o klimatskim promjenama i trgovini.

„S obje strane Atlantika stižu ohrabrujući signali na svim područjima“, rekao je Christian Moos, predsjednik Odbora EGSO-a za praćenje transatlantskih odnosa.

David Livingston, viši savjetnik posebnog izaslanika predsjednika za klimu Johna Kerryja, potvrdio je da aktualna američka administracija u potpunosti preuzima obvezu da ostvari i nadmaši ciljeve Pariškog sporazuma. „Nedopustivo je“, rekao je, „da zemlje koje su glavni akteri ne propuste u 2021. značajno izmijeniti nacionalno utvrđene doprinose koji se nalaze u samom središtu Pariškog sporazuma“.

Elina Bardram iz Glavne uprave Europske komisije za klimatsku politiku (GU CLIMA) izjavila je: „Aktivna suradnja civilnog društva u SAD-u s EU-om i drugim državama omogućila je SAD-u da održi svoje napore, unatoč nepostojanju angažmana prethodne administracije“.

Emilie Bel, predstavnica Atlantskog vijeća, naglasila je da su Europljani spremni izgraditi pozitivan trgovinski program, ali on treba biti uravnotežen.

Marjorie Chorlins iz Gospodarske komore SAD-a, potvrdila je da su SAD i Europa, unatoč transatlantskim političkim previranjima i recesiji uzrokovanom COVID-om 19, ostali međusobno najveći trgovinski partneri. Nedavno objavljeno izvješće o transatlantskoj ekonomiji u 2021. pokazuje da oba partnera zauzimaju veliki udio u globalnoj potrošnji i globalnom BDP-u. 

Tanja Buzek, predsjednica Odbora EGSO-a za praćenje međunarodne trgovine, naglasila je važnost sudjelovanja civilnog društva za transparentnu trgovinsku politiku i potrebu za snažnim koalicijama za reformu WTO-a. (at)