EESC vastbesloten actief bij te dragen aan succes van conferentie over de toekomst van Europa

Verklaring van EESC-voorzitter Christa Schweng

Het doet mij deugd dat de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad een gezamenlijke verklaring over de opzet van de conferentie over de toekomst van Europa hebben ondertekend. Het Europees Economisch en Sociaal Comité is als waarnemer uitgenodigd en verheugt zich erop actief deel te nemen aan de besprekingen.

Ik ben blij dat de belangrijke rol en participatie van het maatschappelijk middenveld in de conferentie zijn bevestigd. Het EESC kijkt ernaar uit om substantiële en waardevolle input te leveren en daarbij nauw samen te werken met de honderden organisaties die door onze leden worden vertegenwoordigd. Wij zijn gaarne bereid onze expertise op het terrein in te brengen in de debatten, om ervoor te helpen zorgen dat er een nieuw, overtuigend narratief voor de EU uit de bus komt.

De conferentie over de toekomst van Europa biedt de Europese Unie een unieke maatschappelijke kans. Bedrijven, werknemers, landbouwers, consumenten en ngo’s krijgen hiermee eindelijk een gestructureerde stem in het kapittel, zodat ze aan de vormgeving van het toekomstige EU-beleid kunnen meewerken. Dit is hoognodig om hun een gevoel van ownership te geven, want de Europese Unie is per slot van rekening hun zaak. Bij de vormgeving van de toekomst van de Europese Unie moet ernaar worden gestreefd dat de EU sterker uit de COVID-19-crisis tevoorschijn komt. Dit doel kan alleen worden bereikt als de burgers en andere belanghebbenden uit alle geledingen van de samenleving er actief bij betrokken worden.

Door de pandemie is de discussie over de toekomst van Europa en de uitdagingen waarvoor de Unie staat belangrijker en actueler dan ooit. Wij moeten van deze crisis leren en verder nadenken hoe wij onze samenlevingen en economieën weerbaarder kunnen maken. Ook zou kunnen worden gesproken over andere belangrijke thema’s, zoals een visie op een veerkrachtig Europa na COVID-19 dat welvarend, sociaal inclusief en economisch duurzaam is en dat een antwoord biedt op het dilemma van nationale soevereiniteit versus de noodzaak om gemeenschappelijke Europese oplossingen te vinden.