Konferencija dėl Europos ateities: EESRK yra pasiryžęs aktyviai prisidėti prie Konferencijos sėkmės

EESRK pirmininkės Christos Schweng pareiškimas

Džiaugiuosi Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos pasirašyta bendra deklaracija, kurioje išdėstomą, kokia bus ir kaip vyks Konferencija dėl Europos ateities. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, pakviestas dalyvauti stebėtojo teisėmis, tikisi aktyviai prisidėti prie Konferencijos diskusijų.

Džiugu, jog buvo patvirtinta, kad pilietinei visuomenei tenka svarbus vaidmuo ir kad ji dalyvaus Konferencijoje. EESRK tikisi, jog glaudžiai bendradarbiaudamas su šimtais organizacijų, kurioms atstovauja mūsų nariai, parengs svarų ir vertingą indėlį. Mes esame pasiruošę savo pagal principą „iš apačios į viršų“ sukaupta kompetencija papildyti darbą, skirtą naujam, įtikinamam ES naratyvui.

Konferencija dėl Europos ateities suteikia unikalią galimybę Europos Sąjungos visuomenėms. Įmonės, darbuotojai, ūkininkai, vartotojai ir NVO pagaliau galės struktūruotai įsitraukti į būsimos ES politikos formavimą ir daryti šiam procesui įtaką. To labai reikia, kad visi jie pajustų atsakomybę už savo Europos Sąjungą. Tikslą formuoti Europos Sąjungos ateitį taip, kad ji iš COVID-19 krizės išsivaduotų sustiprėjusi, pasieksime tik aktyviai įtraukdami piliečius ir kitus suinteresuotuosius subjektus iš visų visuomenės sluoksnių.

Dėl pandemijos diskusija apie Europos ateitį ir jos iššūkius tapo dar svarbesnė ir savalaikiškesnė. Turime pasimokyti iš šios krizės ir dar giliau apsvarstyti, kaip padidinti mūsų visuomenių ir ekonomikų atsparumą. Kitos svarbios Konferencijos temos pirmiausia galėtų apimti atsparios Europos po COVID-19 viziją: kokia turėtų būti ekonomiškai klestinti, socialiai įtrauki ir aplinką tausojanti Europa, kuri išspręstų nacionalinio suverenumo ir būtinybės surasti bendrus europinius sprendimus dilemą.