Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi: ETSK on sitoutunut edistämään aktiivisesti konferenssin onnistumista

ETSK:n puheenjohtajan Christa Schwengin kannanotto

Olen tyytyväinen Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston allekirjoittamaan yhteiseen julistukseen Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on kutsuttu mukaan tarkkailijaksi, ja komitea odottaa voivansa antaa aktiivisen panoksen keskusteluihin.

Olen ilahtunut siitä, että järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan tärkeä rooli ja osallisuus konferenssissa on vahvistettu. ETSK on iloinen päästessään valmistelemaan merkittävää ja arvokasta panosta tiiviissä yhteistyössä komitean jäsenten edustamien satojen organisaatioiden kanssa. Olemme valmiita antamaan ruohonjuuritasolta kumpuavan asiantuntemuksemme käyttöön pyrittäessä välittämään uutta, vakuuttavaa sanomaa EU:sta.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden Euroopan unionin yhteiskunnille. Yritykset, työntekijät, maataloustuottajat, kuluttajat ja kansalaisjärjestöt voivat vihdoinkin osallistua järjestelmällisesti EU:n tulevien toimintapolitiikkojen muotoiluun ja pääsevät vaikuttamaan siihen. Tämä on kipeästi tarpeen, jotta nämä toimijat kokevat Euroopan unionin omakseen. Tavoitteena on ohjata unionin tulevaisuutta siihen suuntaan, että EU nousee covid-19-kriisistä entistäkin vahvempana, ja tavoitteen saavuttaminen edellyttää aktiivista toimintaa yhdessä kansalaisten ja muiden, kaikkia eri elämänalueita edustavien sidosryhmien kanssa.

Pandemian vuoksi keskustelu Euroopan tulevaisuudesta ja haasteista on tärkeämpää ja kiireellisempää kuin koskaan aikaisemmin. Meidän on otettava kriisistä opiksi ja jatkettava pohdintoja siitä, miten yhteiskuntiemme ja talouksiemme selviytymis- ja palautumiskykyä voidaan parantaa. Keskeisiin aiheisiin voisi lisäksi kuulua erityisesti visio sellaisesta covid-19-kriisin jälkeisestä selviytymiskykyisestä Euroopasta, jonka talous kukoistaa, joka on sosiaalisesti osallistava ja taloudellisesti kestävällä pohjalla ja joka tarjoaa vastauksen siihen, miten sovittaa yhteen kansallinen suvereniteetti ja tarve löytää yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja.