De economische strategie van de EU voor 2021 moet meer aandacht besteden aan sociale kwesties, aldus het EESC

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft zijn standpunt over de economische prioriteiten van de EU voor 2021 bepaald. Het juicht het toe dat de door de Europese Commissie voorgestelde strategie maatregelen bevat om de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden tegen de achtergrond van de Europese Green Deal, maar betreurt het wel dat de strategie te weinig aandacht besteedt aan sociale kwesties. Het waarschuwt bovendien voor het al te vroeg afbouwen van steunmaatregelen en pleit voor nieuwe begrotingsregels die de sociale en economische realiteit na de pandemie recht doen.

Het EESC is teleurgesteld dat in de door de Commissie voorgestelde economische strategie, die dit jaar wordt aangevuld met richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van de faciliteit voor herstel en veerkracht, maar weinig aandacht wordt besteed aan sociale kwesties. Dit zal niet de weg banen voor de consistente en langverwachte uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten. Bovendien komt zo een rechtvaardige transitie naar een groene en digitale economie in gevaar. De transitie mag niet nog meer armoede en sociale uitsluiting in de hand werken.

Een en ander staat ook te lezen in een van de conclusies van het op 24 februari goedgekeurde EESC-advies Jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021.

Krzysztof Balon, rapporteur van het advies, zei hierover het volgende: “Het zal van cruciaal belang zijn te zorgen voor een evenwichtige verdeling van de baten van het economisch herstel, die niet alleen zullen bijdragen tot het verbeteren van de sociale rechtvaardigheid, maar ook tot het stabiliseren van de vraag als voorwaarde voor economisch herstel.” (n.v.t.)