ETSK toteaa, että EU:n vuoden 2021 talousstrategiassa tulisi kiinnittää enemmän huomiota sosiaalisiin kysymyksiin

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on esittänyt kantansa EU:n vuoden 2021 talouden painopisteistä. Se on tyytyväinen toimiin, joita Euroopan komission ehdottamassa strategiassa yksilöidään covid-19-pandemian haasteisiin vastaamiseksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä, mutta on pettynyt siihen, että strategiassa kiinnitetään liian vähän huomiota sosiaalisiin kysymyksiin. Komitea myös varoittaa tukitoimenpiteiden asteittaisesta lakkauttamisesta liian varhaisessa vaiheessa ja kannattaa sellaisten uusien finanssipoliittisten sääntöjen laatimista, joissa otetaan huomioon pandemian jälkeiset sosiaaliset ja taloudelliset realiteetit.

ETSK on pettynyt siihen, että komission ehdottamassa talousstrategiassa, jota tänä vuonna täydennettiin elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoa koskevilla ohjeilla, kiinnitetään vain vähän huomiota sosiaalisiin kysymyksiin. Tämä lähestymistapa ei johda Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin johdonmukaiseen ja kauan odotettuun täytäntöönpanoon. Lisäksi se vaarantaa oikeudenmukaisen siirtymän kohti vihreää ja digitaalista taloutta. ETSK toteaa, että siirtymä ei saa johtaa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen lisääntymiseen entisestään.

Tämä huoli ilmenee ETSK:n 24. helmikuuta antamasta lausunnosta Vuotuinen kestävän kasvun strategia 2021.

Lausunnon esittelijä Krzysztof Balon totesi: ”On ratkaisevan tärkeää varmistaa talouden elpymisen hyötyjen tasapainoinen jakautuminen, mikä paitsi parantaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta myös vakauttaa kysyntää talouden elpymisen ennakkoedellytyksenä.” (na)