Strategia economică a UE pentru 2021 ar trebui să acorde mai multă atenție aspectelor sociale, afirmă CESE

Comitetul Economic și Social European (CESE) și-a adoptat poziția cu privire la prioritățile economice ale UE pentru 2021. El salută măsurile luate în cadrul strategiei pentru a face față pandemiei de COVID-19 în contextul Pactului verde european, dar își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că strategia propusă de Comisia Europeană acordă prea puțină atenție aspectelor sociale. De asemenea, avertizează cu privire la eliminarea treptată a măsurilor de sprijin prea devreme și pledează pentru stabilirea unor noi norme fiscale, care să reflecte realitățile sociale și economice de după pandemie.

CESE este dezamăgit de faptul că strategia economică propusă de Comisie în acest an, completată și cu orientările privind punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență, acordă puțină atenție aspectelor sociale. Pe de o parte, această abordare nu va duce la punerea în aplicare consecventă și îndelung așteptată a Pilonului european al drepturilor sociale. Pe de altă parte, ea va pune în pericol tranziția justă către o economie verde și digitală. CESE consideră că tranziția nu trebuie să ducă la o și mai mare creștere a sărăciei și la agravarea excluziunii sociale.

Această preocupare se reflectă în concluziile adoptate de CESE la 24 februarie, în avizul său „Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă”.

Krzysztof Balon, raportorul avizului, a declarat: „Va fi esențial să se asigure o distribuție echilibrată a beneficiilor redresării economice, ceea ce va contribui nu numai la o mai mare justiție socială, ci și la stabilizarea cererii, ca o condiție prealabilă pentru redresarea economică”. (na)