Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Cienījamie lasītāji!

Esmu ļoti priecīgs par iespēju šajā jaunajā pilnvaru periodā būt EESK priekšsēdētājas vietnieks komunikācijas jautājumos. Man bija liels prieks, ka kolēģi mani ievēlēja šajā amatā. Uzskatu, ka jebkurā organizācijā būtiska nozīme ir komunikācijai.

Mani vienmēr iespaidojis darbs, ko ikdienā veic Komitejas darbinieki un locekļi. Jaunais pilnvaru periods dod iespēju izvērtējumam un jaunam skatījumam. Covid-19 dēļ ierobežotās iespējas ceļot mums būtu jāizmanto kā vēl viena iespēja lietas ieraudzīt citādā gaismā.

Atveseļošanai paredzēto finansējumu un budžetu nedrīkst turēt kā ķīlniekus!

18. novembrī EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas (SOC), EESK Ekonomikas un monetārās savienības, ekonomiskās un sociālās kohēzijas specializētās nodaļas (ECO) un EESK izpētes grupas “Pamattiesības un tiesiskums” priekšsēdētāji, proti, Aurel Laurențiu Plosceanu, Stefano Palmieri un Cristian Pîrvulescu nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā viņi pauž lielas bažas par to divu valdību nostāju, kuras draud ar veto ES budžetam, ja tas būs saistīts ar tiesiskuma ievērošanu.

EESK jau ir izteikusi atbalstu Komisijas priekšlikumam par Next Generation EU atveseļošanas mehānismu, kas kopā ar 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmu (DFS) veido kopējo summu 1,82 triljonu EUR apjomā un ar kuru iecerēts mīkstināt Covid-19 krīzes radīto triecienu un pavērt ES ekonomikai straujas atveseļošanās iespējas.

Paziņojumā teikts, ka principam par ES līdzekļu atkarību no tiesiskuma ievērošanas dalībvalstīs jābūt neapstrīdamam, jo tiesiskums ir viena no fundamentālajām vērtībām, kas ir ES izveides pamatā.

Pilnu paziņojuma tekstu var izlasīt šeit: https://europa.eu/!cH83Bj

Viens jautājums...

Sadaļā “Viens jautājums...” lūdzam EESK locekļus atbildēt uz tematisku jautājumu, kas mums šķiet īpaši nozīmīgs.

Ekonomikas un monetārās savienības, ekonomiskās un sociālās kohēzijas specializētā nodaļas (ECO) priekšsēdētājam Stefano Palmieri lūdzām atbildēt uz šādu jautājumu:

“Kā vērtējat to, ka trīs dalībvalstis bloķē ES ilgtermiņa budžeta un atveseļošanas pasākumu kopuma apstiprināšanu? No citiem skatupunktiem raugoties, vai tā ir viena no lielākajām ES institucionālajām un politiskajām krīzēm?”

Stefano Palmieri, ECO specializētās nodaļas priekšsēdētājs

Biju patiesi šokēts, kad uzzināju, ka pēc iedrošinošajām ziņām 10. novembrī – kad Eiropas Parlamenta un Padomes sarunu grupas panāca vienošanos par nākamās daudzgadu finanšu shēmas un Atveseļošanas fonda galīgajiem elementiem –, divas dalībvalstis, kurām vēlāk pievienojās trešā, pieņēma skarbu lēmumu nobloķēt visu Eiropu. No strupceļa nepalīdzēja izkļūt arī 19. novembra videozvans saziņai starp Eiropas līderiem.

EESK jaunumi

Eiropa EESK jaunās priekšsēdētājas programmas uzmanības centrā pārtikusi, iekļaujoša un ilgtspējīga Eiropa

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir publiskojusi jaunās priekšsēdētājas Christa Schweng 2020. –2023. gada pilnvaru termiņa pilnu programmu. Tā tiešsaistē pieejama visās ES oficiālajās valodās.

Priekšsēdētājas Schweng programma ir skaidrs redzējums par spēcīgāku un izturētspējīgāku Eiropu pēc Covid-19. Mērķis ir panākt, lai EESK sniegtu pārliecinošu ieguldījumu Eiropas atveseļošanā un līdzdalības demokrātijā.

Sākoties otrajam termiņam, Eiropas aprites ekonomikas platformai jāuzņem apgriezieni

Gadskārtējā konferencē, kas notika tiešsaistē 3. un 4. novembrī, EESK pauda apņēmību palīdzēt aprites ekonomikas platformu padarīt par centrālu dzinuli kopīgajos centienos veidot Eiropas aprites ekonomiku.

EESK risina migrantu – sieviešu un bērnu – integrācijas problēmas

ES dalībvalstu integrācijas politikā ne vienmēr tiek pilnībā ņemtas vērā specifiskās sieviešu un bērnu vajadzības, kas varētu palīdzēt pārvarēt diskrimināciju vai integrācijas šķēršļus. Oktobra plenārsesijā prezentētajā izpētes atzinumā EESK ir ierosinājusi, kādā veidā šīs problēmas varētu risināt.

Nestiprinot publiskās un privātās investīcijas, no krīzes nebūs iespējams izkļūt

Ņemot vērā Covid-19 krīzes postošās sociālās un ekonomiskās sekas, EESK divos atzinumos ir paudusi savu viedokli par pašreizējo ekonomikas krīzi un par ES atveseļošanas perspektīvām.

EESK un Cedefop forums: steidzami un koordinēti jāpaaugstina zemais prasmju līmenis Eiropā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) 5. un 6. novembrī rīkoja Trešo politikas apguves forumu par prasmju pilnveides ceļiem. Tajā piedalījās sociālie partneri, kā arī valdību un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kas saistīti ar šo jomu. Viņi pauda bažas par to, ka pašreizējā pandēmija varētu vēl vairāk paātrināt digitālās revolūcijas izraisītās pārmaiņas nodarbinātības jomā, un norādīja, ka tāpēc arvien lielāku nozīmi iegūst prasmju pilnveide un pārkvalifikācija.

EESK aicina uzlabot sociālo dialogu Eiropas Savienībā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pauda atbalstu efektīva sociālā dialoga veicināšanai ES dalībvalstīs, jo tam ir būtiska nozīme tādu ekonomikas, nodarbinātības un sociālās politikas pasākumu veidošanā, kas rada labākus dzīves un darba apstākļus visā ES. Tādēļ tas ir nepieciešams ekonomiskās ilgtspējas veicināšanai un nodrošināšanai.

Sociālais taisnīgums attiecībā pret migrantiem un etniskajām minoritātēm – izšķirošs strukturālā rasisma novēršanā

Eiropas Ekonomikas un sociālo ietu komiteja (EESK) ir aicinājusi Eiropas Savienību un dalībvalstis ar holistisku pieeju sekmēt daudzveidību un iekļautību sabiedrībā, kā arī pastiprināt juridiskos un politiskos centienus, lai Eiropā cīnītos pret augošo rasismu un ksenofobiju.

Tā kā pieaug pret migrantiem un etniskajām minoritātēm vērstie uzbrukumi un naida runa un pašreizējā pandēmija vēl vairāk saasina strukturālo diskrimināciju, ar ko viņi saskaras, Eiropas Savienībai šajā jomā ir nekavējoties jārīkojas aktīvāk, tostarp popularizējot daudzveidības pārvaldību.

EESK apspriež ES tērauda rūpniecības problēmas

Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija (CCMI) 9. novembrī rīkoja neklātienes debates par ES tērauda rūpniecību. Debatēs, ko vadīja jaunais CCMI priekšsēdētājs Pietro Francesco De Lotto, tika spriests par jaudas pārpalikumu un dekarbonizāciju starptautiskajā tērauda rūpniecībā. Debašu dalībnieki pievērsās problēmām, ar kurām saskaras Eiropas tērauda rūpniecība: atveseļošanas plāns pēc Covid-19, ražošanas procesu dekarbonizācija, ES aizsardzības pasākumi un tirdzniecība.

Pārsteiguma viesis

Izveidota jauna rubrika.

Reizi mēnesī aicinām uz tikšanos ar mūsu pārsteiguma viesi. Atkarībā no aktualitātēm mēs aicināsim ciemos kādu no Eiropas kultūras jomā pazīstamām personībām, kas dalīsies ar savu pasaules skatījumu, atklās citus rakursus, paplašinās mūsu redzesloku, dos mums vielu pārdomām un vienkārši iepriecinās mūs ar savu klātbūtni.

Pirmais mūsu pārsteiguma viesis būs beļģu karikatūrists Pierre Kroll, kurš kā štata darbinieks zīmē dienas laikrakstam Le Soir.

Pateicoties viņa zīmējumiem, mums ir pazīstama viņa humora izjūta un viņa neatdarināmais stils, kas viņam dod iespēju savdabīgi un pārsteidzoši komentēt dažādus Eiropas un pasaules līmeņa jautājumus.

Atbildot uz mūsu lūgumu piefiksēt kādu no šī brīža karstākajām aktualitātēm, Pierre Kroll mums dāvāja šādu zīmējumu. (ehp)

Pierre Kroll

 

 

Grupu jaunumi

Prognoze: negatīvā ietekme uz ekonomiku varētu būt lielāka, nekā paredzēts Eiropas Komisijas prognozē

Materiālu sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Reaģējot uz Eiropas Komisijas nesen publicēto 2020. gada rudens ekonomikas prognozi, Darba devēju grupa pēc tās priekšsēdētāja Stefano Mallia ierosmes nāca klajā ar paziņojumu. Grupa piekrita Eiropas Komisijas 2020. gada rudens ekonomikas prognozei, kurā uzsvērts, ka Eiropas ekonomikas atlabšanu pārtraukusi pandēmijas atsākšanās.

Problēmas Eiropā un Darba ņēmēju grupas prioritātes

EESK Darba ņēmēju grupa

Darba ņēmēju tiesību saglabāšanai ir jābūt galvenajai prioritātei visos atveseļošanas un atjaunošanas plānos pēc Covid-19 pandēmijas, kuros vadošais princips ir solidaritāte. Lai to pārvērstu konkrētās prioritātēs un darbībās, Darba ņēmēju grupa 24. novembrī rīkoja ārpuskārtas sanāksmi.

Séamus Boland — EESK grupas “Daudzveidība Eiropā” jaunais priekšsēdētājs

Sagatavojusi EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

EESK jaunā pilnvaru perioda (2020.–2025. gads) sākumā Séamus Boland stājās EESK grupas “Daudzveidība Eiropā” priekšsēdētāja amatā. Šos pienākumus grupa viņam uzticēja jaunā pilnvaru perioda pirmajā sanāksmē, kas notika 27. oktobrī.

 

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

EESK telpās decembrī – izstāde “Refuge”!

EESK telpās notiks franču fotogrāfa Bruno Fert fotogrāfiju izstāde “Refuge: Private worlds in exile”.

Izstādē būs apskatāmi paneļi ar portretiem un personīgiem stāstiem, kā arī attēli, kuros redzamas bēgļu nometņu iekštelpas un pagaidu mitekļi Grieķijā un Francijā, tostarp Kalē “džungļos”.

Izstādi rīko Komunikācijas un iestāžu attiecību direkcija partnerībā ar Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializēto nodaļu (SOC), lai uzsvērtu EESK darbu migrācijas politikas jomā, arī saistībā ar ES Migrācijas paktu.

Pandēmijas dēļ izstāde ir 100 % virtuāla. Nepalaidiet garām!

Lai aplūkotu izstādi, izmantojiet šo saiti:

https://www.eesc.europa.eu/lv/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)