Kovo 4–7 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pirmą kartą surengė Pilietinės visuomenės savaitę, kurios metu daugiau kaip 800 pilietinės visuomenės organizacijų ir jaunimo grupių atstovų susirinko aptarti artėjančius rinkimus ir ES ateitį. Jų parengtos rekomendacijos bus įtrauktos į liepos mėn. EESRK rezoliuciją, kurioje bus nurodyta, ko pilietinė visuomenė tikisi iš būsimos Europos Parlamento ir Komisijos vadovybės.

Pilietinės visuomenės savaitę sudaro penkios svarbios iniciatyvos: Pilietinės visuomenės dienos, Europos piliečių iniciatyvos diena, „Tavo Europa, tavo balsas!“, Pilietinės visuomenės apdovanojimas ir Žurnalistų seminaras. Savaitės tikslai yra šie:

  • įgalinti piliečius dalyvauti sprendžiant ES klausimus ir naudotis savo demokratinėmis teisėmis;
  • nustatyti ir šalinti grėsmes demokratinėms vertybėms, tai gali būti, pavyzdžiui, dezinformacija ir rinkėjų apatija, ir
  • rinkti pilietinės visuomenės rekomendacijas, kurios bus įtrauktos į būsimus ES planus.

Pirmosios įžvalgos, kurias pilietinės visuomenės organizacijos norėtų pateikti naujiesiems ES vadovams, apima lankstų valdymą, įtraukią politiką ir tvarią ateitį visiems europiečiams.

Kova su klaidinga informacija

Rengiantis Europos Parlamento rinkimams jaunimo atstovai ir žurnalistai išreiškė susirūpinimą dėl sparčiai plintančios klaidingos informacijos ir didėjančios poliarizacijos internete, pabrėždami, kad reikia patikimų teisinių sistemų. Pilietinė visuomenė ragina vyriausybes, mokyklas ir technologijų įmones bendradarbiauti, kad būtų skatinamas skaitmeninis raštingumas, puoselėjant žinių turtingą ir įtraukią interneto aplinką.

Žmonėms ir planetai tarnaujanti ekonomika

Pilietinės visuomenės atstovai paragino pereiti nuo vien į augimą orientuoto požiūrio prie holistinio požiūrio, pirmenybę teikiant gerovei ir klestėjimui atsižvelgiant į aplinkosaugos ribas. Šiuo tikslu jaunimo organizacijos siūlo parengti direktyvą dėl įmonių tvarumo ir ragina nustatyti specialius mokesčius aplinkai kenksmingoms prekėms.

Dalyviai taip pat pabrėžė ES vaidmenį skaitmeninėje pertvarkoje, ragindami imtis etiškos lyderystės dirbtinio intelekto srityje ir piliečių švietimo. Šiomis priemonėmis siekiama užtikrinti atsakingą ekonomikos augimą ir įgalinti piliečius prisitaikyti prie kintančios technologinės aplinkos.

Jaunimo įgalinimas

Pilietinė visuomenė primygtinai ragino įgalinti jaunimą kurti Europos ateitį. Dalyvavusieji pasisakė už tai, kad būtų nustatytas visų ES politikos priemonių „jaunimo testas“, siekiant įvertinti jų poveikį jaunesnėms kartoms. Visų pirma, jaunimo grupės pasiūlė Europos Parlamento rinkimuose nustatyti kvotas jaunimui, kad būtų padidintas atstovavimas jam.

Demokratijos stiprinimas

Dalyviai paragino užtikrinti atsparesnę ir įtraukesnę demokratiją ir struktūrinį pilietinį dialogą visais valdžios lygmenimis. Šiuo dialogu ir gebėjimų stiprinimu siekiama paremti ES šalių kandidačių pilietinę visuomenę, kurti saugią ir palankią aplinką jai klestėti Europoje.

Vien pasiūlymų nepakanka

Pilietinės visuomenės savaitė parodė Europos piliečių iniciatyvos (EPI) stipriąsias ir silpnąsias puses. Pripažindami iniciatyvos sėkmę, dalyviai išreiškė nusivylimą dėl pasyvaus Europos institucijų reagavimo. Jie paragino pateikti esminių atsakymų į Europos piliečių iniciatyvas, stiprinti partnerystes ir skatinti piliečių dalyvavimą dalijantis gerąja patirtimi.

Ateities planai

Šios rekomendacijos bus įtrauktos į rengiamą EESRK rezoliuciją, kurioje bus išdėstyti pilietinės visuomenės lūkesčiai kitos kadencijos Europos Parlamentui ir Komisijai. (gb)