EESRK ragina imtis ES fiskalinių taisyklių reformų

ES fiskalinę sistemą reikia persvarstyti. Tai būtina ne tik siekiant vidutinės trukmės laikotarpiu stabilizuoti ekonomiką, bet ir norint finansuoti socialinę ir ekologinę ekonomikos pertvarką ir užtikrinti visišką užimtumą, aukštos kokybės darbo vietas ir teisingą pertvarką. Dominikos Biegon parengtoje nuomonėje, kurią asamblėja priėmė spalio mėn. plenarinėje sesijoje, laikomasi aiškios pozicijos: Europos Komisija turi kuo greičiau persvarstyti ES ekonominio valdymo sistemą.

Diskusijos metu D. Biegon pasakė: „EESRK siūlo pragmatiškai spręsti ES fiskalinės sistemos ateities klausimą. Mūsų nuomonėje parodoma, kaip diskusijose dėl valstybės skolos galima įveikti ideologinius skirtumus. ES fiskalines taisykles galima reikšmingai pagerinti nekeičiant ES sutarčių. Galime panaikinti nuolatinį viešųjų investicijų stygių ir suteikti valstybėms narėms daugiau veiksmų laisvės, kad jos galėtų ateityje tinkamai spręsti ekonomikos nuosmukio problemas nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui. ES institucijos neturėtų gaišti laiko ir kuo greičiau pasiūlyti reformas tvariam atsigavimui ir teisingai pertvarkai užtikrinti.“

Be to, į Europos semestrą tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu turi būti aktyviau įtrauktos pilietinės visuomenės organizacijos. Partnerystės principas, kuriuo jau seniai yra grindžiamas Europos struktūrinių ir investicijų fondų valdymas, turėtų būti laikomas veiksmingo pilietinės visuomenės dalyvavimo pavyzdžiu. (mp)