EU:n finanssipoliittiset säännöt: ETSK kehottaa toteuttamaan uudistuksia

EU:n finanssipoliittinen kehys kaipaa tarkistamista. Tämä on tehtävä paitsi talouden vakauttamiseksi keskipitkällä aikavälillä myös taloutemme sosioekologisen muutoksen rahoittamiseksi ja täystyöllisyyden, laadukkaiden työpaikkojen ja oikeudenmukaisten siirtymien takaamiseksi. Dominika Biegonin laatima lausunto, joka hyväksyttiin lokakuun täysistunnossa, on näkemykseltään selkeä: Euroopan komission tulee jatkaa työtään EU:n talouden ohjausjärjestelmän tarkistamiseksi.

Esittelijä Biegon totesi täysistuntokeskustelun yhteydessä seuraavaa: ”ETSK puoltaa käytännöllisiä ratkaisuja EU:n finanssipoliittista kehystä ajatellen. Lausuntomme osoittaa, miten valtionveloista käytävässä keskustelussa esiintyvät ideologiset erot on mahdollista ylittää. EU:n finanssipoliittisia sääntöjä voidaan parantaa merkittävästi muuttamatta EU:n perussopimuksia. Voimme päästä eroon sitkeästi vaikuttavasta julkisten investointien puutteesta ja antaa jäsenvaltioille enemmän liikkumavaraa, jotta ne voivat tulevaisuudessa torjua talouden laskusuhdanteita vaarantamatta julkisen talouden kestävyyttä. EU:n toimielimet eivät saisi hukata aikaa ehdottaessaan uudistuksia, joilla pohjustetaan tietä kestävään elpymiseen ja oikeudenmukaiseen siirtymään.”

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot on myös otettava laajemmin mukaan eurooppalaiseen ohjausjaksoon sekä jäsenvaltioiden että EU:n tasolla. Kumppanuusperiaate – pitkäaikainen perinne Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallinnoinnissa – olisi omaksuttava kansalaisyhteiskunnan tehokkaan osallistamisen malliksi. (mp)