Regulile fiscale ale UE – CESE solicită reforme

Cadrul fiscal al UE trebuie revizuit. Acest lucru este necesar nu numai pentru a stabiliza economia pe termen mediu, ci și pentru a finanța transformarea socio-ecologică a economiei noastre și pentru a garanta ocuparea integrală a forței de muncă, locuri de muncă de înaltă calitate și tranziții juste. Avizul elaborat de Dominika Biegon și adoptat de adunare în sesiunea plenară din octombrie are un mesaj clar: Comisia Europeană trebuie să continue cu revizuirea cadrului de guvernanță economică al UE.

În timpul dezbaterii, dna Biegon a spus: „CESE susține soluțiile pragmatice pentru viitorul cadrului fiscal al UE. Avizul nostru arată cum pot fi depășite decalajele ideologice din dezbaterea privind datoriile suverane. Regulile fiscale ale UE pot fi îmbunătățite în mod semnificativ fără modificarea tratatelor UE. Putem pune capăt lipsei cronice de investiții publice și putem oferi statelor membre o marjă mai mare de manevră pentru a contracara în viitor recesiunea economică în mod adecvat, fără a pune în pericol sustenabilitatea finanțelor publice. Instituțiile UE ar trebui, fără întârziere, să propună reforme pentru a pregăti redresarea durabilă și tranziția justă.”

Organizațiile societății civile ar trebui implicate mai mult în semestrul european, atât la nivel național, cât și al UE. Principiul parteneriatului, care este de mult timp o tradiție în guvernanța fondurilor structurale și de investiții europene, ar trebui să servească drept model pentru implicarea eficientă a societății civile. (mp)