Liepos mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje EESRK ragina ES laikytis visapusiško požiūrio į žaliavų politiką. Komitetas siūlo išplėsti svarbiausių medžiagų sąrašus, užtikrinti sąžiningas energijos kainas, supaprastinti leidimų išdavimą, teikti pirmenybę perdirbimui ir skatinti gebėjimų stiprinimą ES žaliavų politikoje.

Šiuo metu įtakingiausia svarbiausių žaliavų tiekimo šalis pasaulyje yra Kinija, o Europa pagamina mažiau nei 5 proc. pasaulio mineralinių žaliavų. Atsižvelgiant į prognozes, kad iki 2060 m. žaliavų poreikis pasaulyje dvigubai išaugs, būtina imtis veiksmų.

Siekdamas spręsti šias problemas, EESRK rekomenduoja išplėsti svarbiausių žaliavų sąrašą, įtraukiant į jį žaliavas, kurios yra gyvybiškai svarbios ekologiškoms ir tvarioms technologijoms, kad būtų galima įgyvendinti tikslingas priemones ir investuoti. Komitetas taip pat pasisako už sąžiningas energijos kainas, finansinę paramą, supaprastintas leidimų išdavimo procedūras ir partnerystę su kitomis šalimis, kad būtų padidintas išteklių saugumas ir skatinama ES žalioji pertvarka.

EESRK nuomonės pranešėjas Maurizio Mensi pabrėžė poreikį atliekas reglamentuojančiuose teisės aktuose pirmenybę teikti svarbiausiųjų žaliavų panaudojimui ir pakartotiniam naudojimui, siekiant sumažinti priklausomybę nuo pirminių šaltinių ir skatinti ekonomikos augimą. Tačiau Komitetas įspėja, kad svarbu suderinti apsirūpinimo ištekliais saugumo ir aplinkosaugos aspektus, kad būtų laikomasi ES tvarumo tikslų.

EESRK bendrapranešėjis Michal Pintér ragino užtikrinti ES masto gebėjimų stiprinimą gavybos pramonės įgūdžių srityje. Nuomonėje raginama sutelkti dėmesį į žmogiškojo kapitalo plėtojimą gavybos pramonėje, esamos darbo jėgos perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą, kad būtų skatinamas stiprus žaliavų sektorius.

Bendrai spręsdama šiuos klausimus, ES gali užtikrinti sėkmingą perėjimą prie žaliosios ekonomikos ir padėti pagrindus atspariam, tvariam ir pasaulio mastu konkurencingam žaliavų sektoriui. (gb)