Într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din iulie, CESE îndeamnă UE să adopte o abordare cuprinzătoare în politicile privind materiile prime. Comitetul propune să fie extinse listele de materiale critice, să se asigure prețuri echitabile la energie, să se simplifice procedurile de autorizare, să fie acordată prioritate reciclării și să se promoveze consolidarea capacităților în politicile UE privind materiile prime.

China domină în prezent aprovizionarea globală cu materii prime critice, Europa producând mai puțin de 5 % din materiile prime minerale din lume. Având în vedere că cererea de materii prime la nivel mondial se va dubla până în 2060, este imperativ să se acționeze.

Pentru a aborda aceste provocări, CESE recomandă extinderea listei materiilor prime critice, pentru a le include pe cele vitale pentru tehnologiile ecologice și durabile, care fac posibile politici și investiții specifice. De asemenea, Comitetul pledează pentru prețuri echitabile la energie, sprijin financiar, proceduri simplificate de autorizare și parteneriate cu alte țări pentru a spori securitatea resurselor și pentru a stimula tranziția verde a UE.

Raportorul CESE la acest aviz, Maurizio Mensi, subliniază necesitatea de a acorda prioritate în legislația privind deșeurile recuperării și reutilizării materiilor prime, ca modalitate de a reduce dependența de sursele primare și de a stimula creșterea economică. Cu toate acestea, Comitetul avertizează cu privire la importanța echilibrării securității resurselor cu considerente de mediu, pentru conformitate cu obiectivele de durabilitate ale UE.

Coraportorul CESE, Michal Pintér, a pledat pentru consolidarea capacităților la nivelul UE în industriile extractive. Avizul solicită să se pună accentul pe dezvoltarea capitalului uman în industriile extractive și pe recalificarea și perfecționarea forței de muncă actuale, stimulând astfel soliditatea sectorului materiilor prime.

Prin abordarea în comun a acestor aspecte, UE poate trece cu succes la o economie ecologică, punând bazele unui sector al materiilor prime rezilient, durabil și competitiv la nivel mondial. (gb)