EGSO u mišljenju usvojenom na srpanjskom plenarnom zasjedanju poziva EU da zauzme sveobuhvatan pristup politikama u području sirovina. Predlaže proširenje popisa ključnih materijala, osiguravanje pravednih cijena energije, pojednostavnjenje izdavanja dozvola, davanje prednosti recikliranju i promicanje izgradnje kapaciteta u politikama EU-a o sirovinama.

Opskrbom kritičnih sirovina na globalnoj razini trenutačno dominira Kina, dok Europa proizvodi manje od 5 % svjetskih minerala. S obzirom na predviđanja da će se potražnja u svijetu za sirovinama do 2060. udvostručiti, postoji potreba za hitnim djelovanjem.

Kako bi se suočilo s tim izazovima, EGSO preporučuje da se popis kritičnih sirovina proširi na one koje su od vitalne važnosti za zelene i održive tehnologije, čime bi se omogućilo ciljano usmjeravanje politika i ulaganja. Osim toga, Odbor zagovara pravedne cijene energije, financijsku potporu, pojednostavnjene postupke izdavanja dozvola i partnerstva s drugim zemljama kako bi se povećala sigurnost resursa i ubrzala zelena tranzicija EU-a.

Izvjestitelj za mišljenje EGSO-a Maurizio Mensi naglasio je da u zakonodavstvu o otpadu treba dati prednost oporabi i ponovnoj upotrebi sirovina kako bi se smanjila ovisnost o primarnim resursima i potaknuo gospodarski rast. Odbor međutim upozorava na to da je važno pronaći ravnotežu između sigurnosti resursa i okolišnih zahtjeva kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja EU-a.

Suizvjestitetlj EGSO-a Michal Pintér zauzeo se za izgradnju kapaciteta za ekstraktivne industrije na razini EU-a. U mišljenju se poziva na usredotočavanje na razvoj ljudskog kapitala u ekstraktivnim industrijama kao i na prekvalifikaciju i usavršavanje postojeće radne snage kako bi se ojačao sektor sirovina.

Zajedničkim djelovanjem u tim aspektima EU može uspješno prijeći na zeleno gospodarstvo, postavljajući temelje za otporan, održiv i globalno konkurentan sektor sirovina. (gb)