Séamus Boland, grupės „Įvairovė Europa“ pirmininkas

Konferencija dėl Europos ateities suteikia galimybių pilietinės visuomenės organizacijoms ir piliečiams būti išgirstiems ir formuoti ateitį. Ji taip pat atvers galimybių tvariems ir į žmones orientuotiems pokyčiams.

Grupei „Įvairovė Europa“ ypatingai svarbūs trys dalykai.

Pirmiausia, šis procesas yra galimybė formuoti ateitį! Jis leis užtikrintai perduoti vairą pilietinei visuomenei. Iš Konferencijos mes tikimės, kad Europos ir nacionalinės valdžios institucijos iš tiesų pripažins, kad pilietinės visuomenės organizacijos yra bendros gerovės sergėtojos. Kad jos neatsiejamos nuo sprendimų paieškos. Tikimės, kad bus pripažinta, jog pilietinei visuomenei tenka svarbus vaidmuo kuriant pasitikėjimą, formuojant visuomenės nuomonę ir pozityviai skatinant pokyčius.

Antra, Konferencija dėl Europos ateities turėtų paskatinti mastymo slinktį. Pasikeitus mąstymui ateitis ir atsigavimas po COVID-19 pandemijos bus neatsiejami nuo politikos nuoseklumo ir Darnaus vystymosi tikslų. Aišku, kad skurdo mažinimas yra pirmasis DVT ir turi būti mūsų ateities pagrindas.

Trečia, bet kokioje diskusijoje dėl ES ateities būtina prisiminti, kad COVID-19 paskatino piliečius labiau gerbti solidarumo, socialinio teisingumo, kartų bendradarbiavimo, lyčių lygybės ir teisingos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos vertybes. Dabar atėjo laikas nukreipti visuomenės paramą į tas vertybes, kad galėtume iš naujo apmąstyti savo augimo ir valdymo modelius. Reikia kurti lygesnę visuomenę, paremtą piliečių gerove. Reikia perimti naujas gerovės ir vystymosi neapsiribojant BVP sąvokas, kartu gerbiant piliečių nuomonę ir teises.

Tegul Jūsų balsas būna išgirstas!: https://futureu.europa.eu/

#TheFutureIsYours