En möjlighet att sätta det civila samhället i förarsätet

Av Séamus Boland, ordförande för gruppen Mångfald Europa

Konferensen för Europas framtid erbjuder en möjlighet för medborgare och organisationer i det civila samhället att bli hörda och att utforma framtiden. Den erbjuder även ett tillfälle för mer hållbar och människocentrerad förändring.

Gruppen Mångfald Europa fäster särskild uppmärksamhet vid följande tre frågor:

För det första är denna process en chans att forma framtiden! Den utgör en möjlighet att sätta det civila samhället stadigt i förarsätet! Vi önskar att konferensen ska leda till ett genuint erkännande från europeiska och nationella myndigheters sida av att organisationerna i det civila samhället är väktare av det gemensamma bästa. De är även väsentliga i arbetet med att hitta lösningar. Ett erkännande av att det civila samhället spelar en avgörande roll när det gäller att skapa förtroende och forma den allmänna opinionen, och som positiv aktör för förändring.

För det andra är konferensen om Europas framtid ett tillfälle att åstadkomma ett tankeskifte. Det handlar om ett nytt sätt att tänka där framtiden och återhämtningen efter covid-19 går hand i hand med politisk samstämmighet och målen för hållbar utveckling. Fattigdomsminskning är givetvis det första av målen för hållbar utveckling och måste ställas i centrum för vår framtid.

I alla diskussioner om EU:s framtid måste man komma ihåg att covid-19-pandemin har drivit fram större respekt bland medborgare för värden såsom solidaritet, social rättvisa, samarbete mellan generationer, jämställdhet och rättvis grön och digital omställning. Nu är det dags att öka allmänhetens stöd för dessa värden för att se över våra modeller för tillväxt och styrning. Det gäller att bygga ett mer jämlikt samhälle som ställer medborgarnas välbefinnande i centrum. Att anta nya definitioner av välbefinnande och utveckling bortom BNP samtidigt som medborgarnas åsikter och rättigheter respekteras.

Gör din röst hörd: https://futureu.europa.eu/

#TheFutureIsYours